Als zelfstandige in het buitenland: de sociale wetgeving van één land geldt

Voor wie als zelfstandige in het buitenland wil gaan werken, hangt veel af van de persoonlijke situatie. Het gaat hier inderdaad om een ingewikkelde materie. Wie gedurende twee jaar of minder een gelijkaardige activiteit uitoefent in het buitenland, kan zijn sociale zekerheid vanuit België regelen. Maar hoe zit het in andere situaties? Eén principe: de […]

Lees meer

Hoe kan ik als zelfstandige in het buitenland werken?

Het is al niet zo gemakkelijk om juist te weten te komen wat je allemaal moet doen om in orde te zijn, wanneer je als zelfstandige wenst te starten in België. Het zal dus niemand verwonderen dat het nog moeilijker is om hetzelfde te ondernemen in het buitenland. De moeilijkheid ligt op een dubbel niveau. […]

Lees meer

Faillissement van een zelfstandige: wat is een voortgezette verzekering?

Wanneer een zelfstandige zijn activiteit moet stopzetten, dan mag hij niet nalaten bepaalde administratieve stappen te zetten zodat hij de stopzetting van zijn activiteit kan bewijzen.  In sommige gevallen kan hij recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. In andere gevallen kan hij een faillissementsverzekering en/of -uitkering genieten. (06 Zelfstandige failliet_NL2.docx) Toch mogen nog andere situaties niet over […]

Lees meer

Faillissement van een zelfstandige: welke uitkeringen?

Wanneer een zelfstandige failliet gaat of verplicht is om een of andere reden zijn activiteit stop te zetten, dan moet hij, zoals we gezien hebben, een reeks administratieve formaliteiten vervullen om in orde te zijn. Maar het leven stopt hier niet mee. Hoe gaat het nu verder? Werkloosheidsuitkeringen? De vraag is nu of je als […]

Lees meer

Faillissement van een zelfstandige: administratieve stappen

Het kan elke zelfstandige overkomen. Hoe goed je ook je berekeningen gemaakt had, hoe goed je ook bent in je werk, door bepaalde omstandigheden kan je failliet gaan. De oorzaak kan in ons land of in het buitenland liggen (globalisering), de markt kan plots onverwacht evolueren, er komt een onaangekondigde concurrent opdagen, een technologische ontwikkeling […]

Lees meer

Vanaf wanneer kan men een groepsverzekering laten uitbetalen?

Een groepsverzekering is een polis die afgesloten wordt door werkgevers ten voordele van hun werknemers. Via een groepsverzekering bouwen werknemers een aanvullend pensioen op. Maar vanaf welke leeftijd kunnen ze het opgebouwde pensioenkapitaal opvragen? De werknemer kan het kapitaal van zijn groepsverzekering ten vroegste opvragen vanaf zijn 60ste als het pensioenreglement dit voorziet Om het […]

Lees meer

Wat met groepsverzekering bij uitdiensttreding door pensioen?

Werknemers die met pensioen gaan, kijken misschien al uit naar de uitbetaling van het kapitaal van hun groepsverzekering. Maar wanneer gebeurt die uitkering precies? Werknemers kunnen hun groepsverzekering opvragen vanaf hun 60ste. Als ze met pensioen zouden gaan vóór hun 60ste, dan moeten ze dus nog even geduld oefenen. Valt hun pensioen na hun 60ste, […]

Lees meer

Kan iemand beslissen een groepsverzekering niet op te nemen?

Het kapitaal van een groepsverzekering wordt uitgekeerd op de vervaldag. Doorgaans is dat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Werknemers kunnen het kapitaal wel al vanaf hun 60ste opvragen, maar betalen dan meer belastingen. Voorwaarde is wel dat een afkoop voorzien is in het pensioenreglement. Kunnen ze ook weigeren om hun groepsverzekering op te nemen […]

Lees meer

Wat met de groepsverzekering van een werknemer na ontslag?

Wat met de groepsverzekering van een werknemer na ontslag? Uw bedrijf biedt een groepsverzekering aan voor zijn werknemers. Maar wat gebeurt er als een werknemer ontslagen wordt? Behoudt die de opgebouwde voordelen? Kan hij de reserves overdragen? En zo ja, is dat voordelig? Bij ontslag wordt het contract gereduceerd en worden de risicodekkingen stopgezet. Er […]

Lees meer

Kan ik als zelfstandige bijverdienen na mijn pensioen? (2)

Het is dus duidelijk: het is toegelaten ook na het pensioen te werken en geld te verdienen. De beroepsactiviteit moet wel op voorhand aangegeven worden en in bepaalde gevallen moeten ook grensbedragen gerespecteerd worden. Maar hoe zit dat nu juist? De grensbedragen Deze grensbedragen gelden niet voor de personen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben […]

Lees meer