Hoe wordt solvency II toegepast op groepsverzekeringen?

Eén van de meestgebruikte termen in verzekeringskringen is Sovency II. Deze Europese richtlijn heeft dan ook een enorme impact op de verzekeringssector. Wat die impact precies is en of er ook een invloed is op groepsverzekeringen, leggen we u uit. Solvency II is een Europese richtlijn die voortbouwt op Solvency I (1973). Een aantal elementen […]

Lees meer

Toekomstgarantie of niet bij groepsverzekering?

Een aanvullend pensioen is een noodzaak, wordt vaak gezegd. Voorziet uw bedrijf in een aanvullend bedrijfspensioen voor zijn werknemers, dan doen die uiteraard een goede zaak. Maar de gewaarborgde rendementen staan onder druk, omwille van de lage rentestanden. Heeft een verlaging van de gewaarborgde rentevoet een impact op toekomstige stortingen? Het antwoord op deze vraag […]

Lees meer

Wat is collectieve kapitalisatie bij groepsverzekeringen en pensioenfondsen?

Collectieve kapitalisatie vinden we meestal terug bij een pensioenfonds. Individuele kapitalisatie is dan weer vooral in zwang bij groepsverzekeringen. Wat houden beide begrippen precies in? Individuele kapitalisatie De premies worden toegewezen aan individuele contracten en ook per contract beheerd. We kunnen als het ware een wiskundige relatie herkennen tussen de premie van een individu, het […]

Lees meer

Wat is internationale pooling van groepsverzekeringen?

Multinationals die extralegale voordelen aanbieden, zoals groepsverzekeringen, hebben af te rekenen met sterk verschillende nationale wetgevingen terzake. Ook het kostenplaatje om alle voordelen afzonderlijk te beheren, kan aardig oplopen. Internationale of multinationale pooling zorfgt ervoor dat er een internationale ‘winst- en verliesrekening’ opgesteld wordt, op basis van de optelsom van de lokale contracten. Zowel de […]

Lees meer

Wat is local expierence rating bij groepsverzekering?

Verzekeringsmaatschappijen leggen hun tarieven vast op basis van data die ze door de jaren heen verzameld hebben of data die een officiële oorsprong hebben. Sterftetafels zijn daarvan een voorbeeld. Die dienen om levens- en overlijdensverzekeringen te tarifiëren. Er bestaan evenwel oplossingen om eventuele verliezen op te vangen. Experience rating-toepassingen vinden we zowel in een nationale […]

Lees meer

Split salary: wat met groepsverzekering als expat in buitenland

Om bepaalde kader- of directieleden of expats te verlonen, maken multinationals soms gebruik van split-salary-toepassingen. Concreet betekent dit dat het loon van de werknemer vanuit verschillende landen betaald wordt. Maar wat met de groepsverzekering? Geldt de 80%-regel dan nog? En wat als het gaat om expats die voltijds in het buitenland werken en enkel daar […]

Lees meer

Wat betekent de Wyninckx-bijdrage voor groepsverzekeringen?

Twee Programmawetten in 2012 wijzigden een en ander in de fiscaliteit van aanvullende pensioenen. Een belangrijke maatregel was de invoering van de zgn. Wyninckx-bijdrage. Wat houdt dit precies in? Jos Wyninckx was minister van Pensioenen van 1977 tot 1979. De bijdrage die zijn naam kreeg, is een bijkomende socialezekerheidsbijdrage op hoge premies voor de opbouw […]

Lees meer

Pensioenfonds of groepsverzekering: de voor- en nadelen

De tweede pensioenpijler voorziet in een aanvullend pensioen voor werknemers. Dit kan via een groepsverzekering, maar ook via een pensioenfonds (nu ‘Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening’ genoemd). Wij zetten de verschillen op een rijtje.   Middelen- versus resultaatsverbintenis Wellicht het belangrijkste verschil tussen beide is dat een pensioenfonds of Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP) doorgaans een middelenverbintenis is […]

Lees meer

Wat is de procedure bij invoering of wijziging van pensioenplan?

De Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen voorziet in een aantal procedures die gevolgd moeten worden bij de invoering of wijziging van een pensioenplan. Een eerste belangrijke vraag die gesteld moet worden is wie over de beslissingsbevoegdheid beschikt. Bij een sectorplan beslissen de sociale partners over de invoering en wijzigingen via een cao. Binnen een onderneming […]

Lees meer

Kan een WAP-garantie als werkgever in gedrang komen door tak 23?

Bij tak 23-verzekeringen hangt het rendement af van de resultaten van één of meerdere onderliggende fondsen. Een gewaarborgd rendement is er doorgaans niet, in tegenstelling tot bij tak 21. Werkgevers kunnen voor hun werknemers een groepsverzekering onderschrijven van het type tak 23. Maar kan de rendementsgarantie dan in het gedrang komen? Het antwoord op de […]

Lees meer