Geniet u kapitaalgarantie bij een VAPZ?

Als u voor een aanvullend pensioen spaart via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, dan geniet u een gewaarborgd rendement of kapitaalgarantie. Pensioenverzekeringen bieden een gewaarborgd rendement (tak 21), kapitaalgarantie (tak 21 of 23) of een rendement dat afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen (tak 23). Hoewel een VAPZ ook een soort pensioenverzekering is […]

Lees meer

Is een VAPZ interessant voor de aankoop van vastgoed?

Bent u zelfstandige en hebt u een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afgesloten? Wel, dan kunt u dit contract op een zeer voordelige manier gebruiken als u vastgoed wil aankopen. We zetten de verschillende opties voor u uiteen. U kunt uw VAPZ (maar ook uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging) op twee manieren inzetten voor uw […]

Lees meer

Kan een VAPZ voor meewerkende echtgenoten?

Kunnen meewerkende echtgenoten ook een Vrij Aanvullend Pensioen onderschrijven? Jazeker! Ben je meewerkende echtgenoot en geboren in of na het jaar 1956, dan is er geen enkel probleem. U kunt dan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen onderschrijven. Ben je meewerkende echtgenoot en geboren vóór 1956, dan kunt u enkel een VAPZ afsluiten als u […]

Lees meer

Kan een VAPZ voor zelfstandige in bijberoep?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een zeer voordelige formule voor ondernemers om in een aanvullend pensioen te voorzien. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden een VAPZ onderschrijven. Bent u een zelfstandige in bijberoep en wenst u een VAPZ af te sluiten? Dat kan, als u sociale bijdragen betaalt die minstens even […]

Lees meer

Wat is een backservice?

Zelfstandigen kunnen op verschillende manieren sparen voor een aanvullend pensioen: een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een Individuele Pensioentoezegging (IPT), pensioensparen … In bepaalde gevallen kunnen ze ook premies storten voor het verleden, wat een backservice genoemd wordt. Wij leggen u uit hoe dat kan. Enkel bij IPT Een backservice is enkel mogelijk in […]

Lees meer

Wordt een VAPZ betaald door vennootschap?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (ook wel VAPZ genoemd) is een populair middel voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Zelfstandigen kunnen kiezen hoe ze de premies betalen: persoonlijk of via hun vennootschap (als ze met een vennootschap werken uiteraard). Gewoon VAPZ of sociaal VAPZ Bent u zelfstandige en wil u een […]

Lees meer

Heb ik als zelfstandige recht op uitkering van bijstand?

Het statuut van zelfstandige biedt weinig veiligheden. Tal van zelfstandigen stellen zich de vraag wat er gebeurt als ze in faillissement gaan of als ze hun activiteiten moeten stopzetten. Hebben ze dan zoals een bediende recht op een werkloosheidsuitkering? Recht op werkloosheidsuitkeringen? Het antwoord is duidelijk: neen. Althans niet op basis van het werk als […]

Lees meer

Als zelfstandige in het buitenland: administratieve verplichtingen buiten de EER

In een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER) gaan werken brengt veel formaliteiten mee, maar wat de meeste dekkingen van onze welvaartsstaat betreft, is er niet dikwijls veel verschil met ons land. Wie zich echter buiten de EER wenst te vestigen, zal grotere moeilijkheden moeten trotseren. Reisdocumenten De documenten die je nodig hebt, […]

Lees meer

Als zelfstandige in het buitenland: administratieve verplichtingen binnen de EER

We weten nu wat iemand die als zelfstandige in het buitenland wil starten, moet doen om in orde te zijn met een reeks aspecten van de sociale zekerheid. We hebben de verschillende situaties onderzocht. Er zijn echter nog veel andere administratieve eisen waarmee je in dat geval rekening dient te houden. Vooreerst gaan wij de […]

Lees meer

Sociaal statuut van de zelfstandige: grensarbeid of werken buiten de EER?

Als zelfstandige in het buitenland gaan werken is geen sinecure. In het geval van een tijdelijke detachering (van 24 maanden of minder), is het nog tamelijk gemakkelijk. Maar soms kan de opdracht veel langer duren. Dit kan onder meer het geval zijn voor grensarbeid als zelfstandige. En hoe zit het voor wie wil gaan werken […]

Lees meer