De groepsverzekering ter vervanging van de schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering beschermt kredietnemers en hun nabestaanden tegen financiële problemen na een overlijden. Een groepsverzekering kan ook een overlijdensdekking bevatten. Kan een groepsverzekering ingezet worden ter vervanging van een schuldsaldoverzekering? Ja, dat is mogelijk, op voorwaarde dat in de groepsverzekering een overlijdenskapitaal opgenomen is. Wat gebeurt er concreet? De werknemer geeft zijn groepsverzekering in pand […]

Lees meer

Wat met mijn groepsverzekering bij faillissement?

Een werkgever onderschrijft een groepsverzekering voor zijn werknemers. Maar wat gebeurt er met de groepsverzekering als het bedrijf failliet gaat? Zijn de werknemers hun verworven tegoeden dan kwijt? Neen, dat is niet het geval. Wanneer een onderneming een groepsverzekering afsluit voor de werknemers, dan worden hiervoor premies betaald door de werkgever en eventueel ook door […]

Lees meer

Wat is een cash balance bij groepsverzekering?

In het kader van een groepsverzekering wordt al eens gesproken over ‘cash balance’. Wat houdt dit begrip precies in? Een cash balance-plan is een specifiek type groepsverzekering. De onderneming stort op regelmatige vervaldagen een bepaalde premie voor de groepsverzekering. Vervolgens worden deze premies gekapitaliseerd met een vooraf vastgelegd rendement. Cash balance-plannen situeren zich daarmee tussen […]

Lees meer

Kan een groepsverzekering bij contract bepaalde duur?

Nogal wat werknemers hebben via hun werkgever een groepsverzekering. Kunnen ook werknemers met een contract van bepaalde duur een groepsverzekering genieten? En wat met interimkrachten? Groepsverzekeringen hebben een langetermijnperspectief. Dit lijk misschien haaks te staan op het principe van een contract van bepaalde duur. Toch laat de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) op dit […]

Lees meer

Kan een groepsverzekering voor de bedrijfsleider?

Een groepsverzekering is een populair extralegaal voordeel voor werknemers. Het levert de begunstigden netto veel meer op dan een evenwaardige loonsverhoging. Maar kunnen bedrijven ook een groepsverzekering afsluiten voor de (zelfstandige) bedrijfsleider? Het antwoord is eenvoudig: ja, dat kan perfect. Het kan zowel voor bedrijfsleiders die op zelfstandige basis werken als voor bedrijfsleiders die in […]

Lees meer

Wat met een groepsverzekering bij zelfmoord?

Een zelfmoord of zelfdoding zorgt voor heel wat vragen bij de nabestaanden. Ook worden zij geconfronteerd met financiële zorgen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het kapitaal van de groepsverzekering van de overledene? Opzettelijke daden zijn doorgaans uitgesloten van dekking in verzekeringscontracten. In het geval van zelfmoord is dit evenwel niet het geval. Als de man […]

Lees meer

Wat met de verschillen in groepsverzekeringen tussen arbeiders en bedienden?

De invoering van het eenheidsstatuut heeft ook gevolgen op het vlak van groepsverzekeringen. Een harmonisering van dergelijke plannen dringt zich op. Een kaderwet geeft alvast de krijtlijnen weer van die harmonisering. Wij zetten de belangrijkste punten op een rijtje. Eerst gaan we even terug in de tijd. In 1993 al oordeelde het Arbitragehof dat het […]

Lees meer

Hoe een zelfstandige activiteit stopzetten? (2)

Wanneer een zelfstandige, om welke reden ook, zijn activiteit stopzet, mag hij, zoals we zagen, niet vergeten een hele reeks administratieve stappen te zetten: hij/zij moet zijn/haar stopzetting als zelfstandige melden aan zijn/haar sociale verzekeringsfonds, de schrapping uit de KBO moet aan het ondernemingsloket aangevraagd worden, en ook de schrapping van het btw-nummer is van […]

Lees meer

Hoe een zelfstandige activiteit stopzetten? (1)

Als je zelfstandige bent, kan je om verschillende redenen de beslissing nemen om, vrijwillig of onvrijwillig, je activiteit stop te zetten. Je kunt een interessante job gevonden hebben als werknemer, de onderneming kan failliet gegaan zijn, de pensioenleeftijd is aangebroken, of je hebt gewoon zin om het over een andere boeg te gooien… Welke stappen […]

Lees meer

Groepsverzekering: kiezen voor kapitaal of rente?

Het bijeengespaarde pensioenkapitaal van een groepsverzekering kan uitgekeerd worden onder de vorm van een eenmalig kapitaal of van een rente. Wat zijn de voor- en nadelen van beide opties? Uitkering in kapitaal Voordelen: De werknemer krijgt het bijeengespaarde kapitaal in één keer. Dit is psychologisch voor veel mensen een belangrijke troef. De begunstigde kan zelf […]

Lees meer