Zelfstandige in bijberoep worden in 5 stappen

U wil zelfstandige worden in bijberoep. Dat kan uiteraard, maar dan moet u wel een aantal stappen doorlopen. U leest hier welke. Mag u een zaak opstarten? Als u een zaak wil opstarten, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet u onder andere minstens 18 jaar zijn en over uw burgerrechten beschikken. […]

Lees meer

Welk uurloon als zelfstandige aanrekenen?

U wordt zelfstandige of bent het al. Werkt u op basis van een uurloon, hoe bepaalt u dan de hoogte van dat uurtarief? Concurrentieel tarief Uiteraard is het uw bedoeling om uw klanten een correcte service te bieden tegen een correcte prijs. Belangrijk is dan ook dat uw uurtarief concurrentieel is. Anders gezegd, als uw […]

Lees meer

Hoe als zelfstandige een huis kopen via vennootschap?

U bent zelfstandige en wil investeren in vastgoed. Kunt u uw vennootschap inschakelen om een pand aan te kopen en zo ja, wat zijn de mogelijkheden en waarop moet u letten? Een belangrijke vraag is uiteraard wat de bestemming van het betrokken pand is? Gaat het om een kantoor of zal u ook privé in […]

Lees meer

Als zelfstandige geld lenen: 5 manieren

Bent u een zelfstandige en hebt u extra kapitaal nodig? Dan beschikt u over een aantal mogelijkheden, elk met hun voor- en nadelen. Lenen bij uw bank De bekendste manier is natuurlijk een krediet afsluiten bij uw bank. Maar feit is dat banken de laatste jaren veel strenger geworden zijn vooraleer ze een kredietaanvraag goedkeuren. […]

Lees meer

Loon uitkeren als zelfstandige in bijberoep

U bent loontrekkende of ambtenaar, maar hebt ook een zelfstandige activiteit in bijberoep. Hoe kunt u op de meest voordelige manier geld uit uw activiteit in bijberoep halen? Of zijn er andere manieren om uzelf te vergoeden? Loon Als u zichzelf een extra loon uitkeert, dan wordt dit in de personenbelasting bij uw inkomen uit […]

Lees meer

Kan ik zonder diploma bedrijfsbeheer zelfstandige worden?

Zelfstandige worden heeft natuurlijk zijn nadelen. We geven het graag toe, het heeft ook voordelen. Al was het maar omdat men zijn eigen baas is. Daarom spreekt dit statuut veel mensen aan, zowel aan het einde van de studies als op een ander moment in de beroepscarrière. Ook kiezen veel mensen deze optie om uit […]

Lees meer

Wat als ik als zelfstandige zwanger wordt? (2)

Een vrouw die als zelfstandige een kind verwacht, heeft recht op een aantal uitkeringen. We zagen reeds wat de moederschapsuitkering is – dit is het vervangingsinkomen voor de rust die de (toekomstige) moeder mag nemen – en hoe die aangevraagd moet worden. Zij heeft ook recht op een geboortepremie, ook kraamgeld genoemd, een som die […]

Lees meer

Wat als ik als zelfstandige zwanger wordt? (1)

Een zelfstandige geniet minder sociale dekkingen dan een ambtenaar of een werknemer uit de privésector. Dit is zowel het geval voor een man als voor een vrouw. Hoe is de situatie wanneer een vrouw als zelfstandige zwanger wordt? Ze heeft recht op moederschapsrust (d.w.z. een moederschapsuitkering), kraamgeld (of een geboortepremie), moederschapshulp (dienstencheques) en kinderbijslag. Laten […]

Lees meer

Wat is een gewaarborgd inkomen voor zelfstandige? (2)

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan veel mensen, vooral zelfstandigen en vrije beroepen, een nuttige dekking bieden. Wij gaan nu dieper in op enkele andere aspecten hiervan. Doel Deze verzekering heeft tot doel het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij een ongeval of een ziekte met een fysiologische en/of economische invaliditeit als gevolg. Het gewenste […]

Lees meer

Wat is een gewaarborgd inkomen voor zelfstandige? (1)

We zagen reeds welke de situatie is van een zelfstandige die arbeidsongeschikt of ziek wordt en op welke uitkeringen hij/zij mag rekenen. De wettelijke uitkeringen Kort samengevat kunnen we drie periodes onderscheiden. Voor een ziekte van korte duur (de eerste maand) ontvangt de zelfstandige niets. Vanaf de tweede maand krijgt hij/zij een forfaitaire arbeidsongeschiktheidsuitkering, de […]

Lees meer