Pubers gezond doen eten: een onmogelijke opdracht?

Pubers? Die eten toch gewoon wat er op hun weg komt en waar ze zin in hebben? Hoe kan je als ouder er toch voor zorgen dat je kroost die gevarieerde lunchbox en gezonde tussendoortjes niet in de vuilnisbak kiepert? Nauwelijks ontbijt en hup de deur uit. ’s Middags een broodje en frisdrank. Fruit? Dat […]

Lees meer

Hoe uw gezin financieel beschermen als u huurt?

U huurt een woning of appartement samen met uw partner. Vandaag bent u kerngezond, maar garanties voor de toekomst biedt dit niet. Hoe kunt u zichzelf financieel beschermen tegen een plots overlijden of een langdurige arbeidsongeschiktheid? Arbeidsongeschiktheid Als uzelf of uw partner langdurig arbeidsongeschikt wordt, door een ongeval of ziekte, dan zullen de gezinsinkomsten een […]

Lees meer

Wat met de belastingen op uw tweede verblijf?

De Belg en zijn baksteen … Heel wat Belgen investeren niet enkel in een eigen woning, maar vaak ook in een tweede, derde of zelfs vierde verblijf. Zo kochten meer dan 3.000 Belgen vorig jaar een tweede verblijf in Spanje. Maar ook de Belgische kust is een trekpleister voor vakantiehuizen of –appartementen.  Wat betaalt u […]

Lees meer

Vastgoed aankopen via een vennootschap

Als zelfstandige met een vennootschap kunt u uiteraard vastgoed aankopen. Maar als er in uw statuten geen woord gerept wordt over een vastgoedactiviteit of de kosten die u wil aftrekken geen verband houden met de gebruikelijke activiteit van de vennootschap, wapent de fiscale administratie zich. Die heeft dergelijke dossiers immers al jarenlang in het vizier. […]

Lees meer

Wees zorgvuldig in de aangifte van de nalatenschap!

Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten volledig bevoegd voor successie- en schenkingsrechten. Zoals we reeds zagen, moet de aangifte van de nalatenschap binnen de voorgeschreven termijnen (4 maanden indien de erflater in ons land overleden is, 5 maanden voor de EER, 6 maanden daarbuiten) door de erfopvolgers of hun gemandateerde ingediend worden bij de […]

Lees meer

De keerzijde van de schenking

De erfbelasting ligt in de meeste gevallen tamelijk hoog. Daarom zijn veel mensen geneigd over te gaan tot een schenking met de bedoeling de erfbelasting te omzeilen. Dit is zeker het geval in Vlaanderen, nu de schenkbelasting er verlaagd werd. Maar heeft dit enkel voordelen? Een ongezien succes De schenking van onroerende goederen heeft de […]

Lees meer

Erfbelasting: de principes

Zoals vele andere materies in ons land hebben successie- en schenkingsrechten een copernicaanse revolutie ondergaan. Sinds 1 januari 2002 kregen de gewesten de bevoegdheid in verband met de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen. Sedert 1 januari 2015 mogen de gewesten zelf de belastingen innen. Toch zijn de principes dezelfde gebleven. Maar wie […]

Lees meer

Pensioenen: wat is er de laatste tijd veranderd?

We zagen dat de laatste maanden grote inspanningen geleverd werden om de pensioenrechten van de zelfstandigen gelijk te stellen met die van de andere leden van de actieve bevolking. Maar zijn hiermee alle discriminaties van de baan? En zijn er de laatste maanden nog andere veranderingen geweest op het vlak van pensioenen? Dit gaan we […]

Lees meer

Pensioenen : eindelijk dezelfde rechten voor de zelfstandigen?

Het is de laatste tijd wat stil geworden rond pensioenen. Meer dan een jaar geleden was dit een “hot topic”, maar op het ogenblik hebben wel andere onderwerpen de voorpagina’s gehaald. Een reden te meer om eens te bekijken of er iets nieuws is. Pensioenleeftijd Wat de pensioenleeftijd betreft, werden de essentiële wijzigingen al een […]

Lees meer

Zelfstandige? Wordt u ook 110 jaar oud?

Als ondernemer bent u de hele dag door druk in de weer. Geen tijd om stil te staan bij verre toekomstscenario’s … alhoewel. Ook al denkt of hoopt u nog heel lang te leven, toch blijkt uit studies dat zowat 10% van wie vandaag 40 is de kaap van 65 niet haalt. Misschien toch eens grondig […]

Lees meer