Hoe kan ik vrijstelling van sociale bijdragen krijgen als zelfstandige in bijberoep?

Zoals elke andere zelfstandige, moet de zelfstandige in bijberoep sociale bijdragen betalen. We zagen reeds dat hij hierdoor geen bijkomende rechten opbouwt. Het zijn zuiver “solidariteitsbijdragen”. Maar de zelfstandige in bijberoep kan wel onder bepaalde voorwaarden een vermindering, ja zelfs een vrijstelling van de betaling van deze sociale bijdragen krijgen. Een eerste onderscheid We moeten hier […]

Lees meer

Kan ik zelfstandige in bijberoep worden tijdens mijn werkloosheid?

De werkloosheid treft veel mensen, soms op een onverwachte manier. De werkloosheidsuitkeringen liggen niet bijzonder hoog, daarom zullen veel mensen zich afvragen of het niet mogelijk is om als werkloze iets meer te verdienen door zelfstandige te worden in bijberoep. Maar hoe kan men een “bijberoep” uitoefenen wanneer men geen “hoofdberoep” heeft? De vraag luidt […]

Lees meer

Student en zelfstandige in bijberoep: voorwaarden en gevolgen

Een student kan zelfstandige worden om zijn studies te betalen, of gewoon om meer zakgeld te hebben. Zelfstandige worden in hoofdberoep kan echter voor de meeste studenten wat zwaar zijn. Daarom is het voordelig om de gelijkstelling met een zelfstandige in bijberoep aan te vragen. Dit kan echter slechts onder bepaalde voorwaarden. Voorwaarden  Om van […]

Lees meer

Kan een student zelfstandige in bijberoep worden?

Er werken nu veel meer studenten dan vroeger. De studies en het leven zijn duurder geworden en de ouders kunnen niet altijd alles betalen. Anderzijds wensen de hedendaagse jongeren veel meer uit te geven dan die van vroeger, omwille van echte behoeften of om met het laatste snufje te kunnen pronken. Er bestaan natuurlijk typische […]

Lees meer

Hoeveel belastingen betaalt men op een groepsverzekering als werknemer? 

Werknemers die een groepsverzekering hebben via hun werkgever, bouwen op die manier een aanvullend pensioen op. Maar welke belastingen en hoeveel betaalt een werknemer voor zijn groepsverzekering? Op de premies betaalt de werknemer geen belastingen. De uitkering wordt wel belast, en dat op de volgende manier: Afhouding van een Riziv-bijdrage van 3,55% (op het totale […]

Lees meer

Invloed van een echtscheiding op de groepsverzekering 

Stelt u zich een gezin voor waarvan de man een mooie loopbaan uitbouwt en de vrouw voor de kinderen zorgt. Dan man geniet een groepsverzekering, de vrouw uiteraard niet. Maar wat gebeurt er bij een echtscheiding? Krijgt de vrouw een gedeelte van de reserve van de groepsverzekering, omdat zij toch ook mee offers gebracht heeft […]

Lees meer

Hoe groepsverzekering vergelijken met pensioensparen? 

U hebt het al vaak gehoord: voor een financieel zorgeloze oude dag bouwt men best zelf een aanvullend pensioen op. Dat kan met pensioensparen, maar kan ook via de werkgever (een groepsverzekering). We zetten beide formules naast elkaar. Premiebetaling Hier is al een wezenlijk verschil. Bij pensioensparen betaalt de begunstigde zelf de premies. Bij een […]

Lees meer

Kan een werknemer zijn groepsverzekering individueel verderzetten? 

Een werknemer die een groepsverzekering heeft bij zijn werkgever, maar verandert van job, kan zijn groepsverzekering onder bepaalde voorwaarden individueel verderzetten. We zetten deze voorwaarden even op een rijtje. Opdat de betrokken werknemer het contract op individuele basis kan voortzetten en de premies fiscaal voordeel opleveren, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn: Het moet gaan […]

Lees meer

Wat gebeurt er met de woonbonus na 1 januari 2015?

Ongetwijfeld één van de meest besproken maatregelen is de overheveling van de woonbonus van het federale niveau naar de regio’s. Feit is dat het systeem verandert en dat er zelfs tussen de regio’s onderling verschillen zijn. Vlaanderen De fiscale voordelen blijven dezelfde voor: contracten die afgesloten worden vóór 1 januari 2015; leningen na 1 januari […]

Lees meer

Wat verandert er aan de bedrijfspensioenen?

De aanvullende bedrijfspensioenen, ook wel tweede pijler genoemd, zullen gestimuleerd worden, aldus het regeerakkoord van de federale regering. Maar wat houdt dit precies in? Met de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), alias de wet-Vandenbroucke, werd meer dan tien jaar geleden al de ambitie geuit om de aanvullende bedrijfspensioenen te democratiseren. Bedoeling was om meer […]

Lees meer