Mijn gezinssituatie verandert. Waar moet ik aan denken voor lopende levensverzekeringen?

Wie een levensverzekering afsluit, staat er niet altijd bij stil: de levenssituatie van de verzekeringnemer kan in de loop van de jaren veranderen. De verandering in de gezinssituatie kan ook een invloed hebben op de begunstigde(n) van het contract. Nominatieve of generieke aanduiding van de begunstigde(n) Zoals we reeds zagen, zijn er verschillende manieren om […]

Lees meer

Wat betekent de begunstigingsclausule?

Wie een verzekering neemt, doet dit met de bedoeling dat iemand hiervan zou kunnen genieten. Bij een levensverzekering hoopt men natuurlijk zelf die persoon te zijn. Maar een levensverzekering is ook een overlijdensverzekering. En hoe zit het dan? Wie zal er dan van profiteren?  Het belang van de begunstigingsclausule wordt onmiddellijk duidelijk. Wat? De definitie […]

Lees meer

Een schuldsaldoverzekering afkopen: zinvol of niet?

U hebt vijf jaar terug samen met uw partner een huis gekocht. Daarvoor hebt u beiden een woonkrediet afgesloten, met bijhorende schuldsaldoverzekering. Vandaag botert het niet meer tussen uw partner en uzelf en een scheiding is dan ook het gevolg. Uw partner neemt het huis volledig over. Maar wat gebeurt er met de schuldsaldoverzekering? Doet […]

Lees meer

Blijft de oude woonbonus geldig bij een herfinanciering?

Sinds 1 januari 2015 is de woonbonus op een andere leest geschoeid. De gewesten zijn nu verantwoordelijk hiervoor, wat meebrengt dat de regelingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel niet dezelfde zijn. Voor herfinancieringen verandert er evenwel niks. Het systeem van vóór 2015 blijft behouden. Dit zijn de regelingen die vanaf 2015 van toepassing zijn. Deze […]

Lees meer

Bijkomende lening voor een renovatie? Vergeet de schuldsaldoverzekering niet.

Hebt u een woonkrediet lopen voor de aankoop of bouw van uw huis? En gaat u nu een nieuwe lening aan met het oog op een belangrijke verbouwing? Denk dan ook aan uw schuldsaldoverzekering. Een aanpassing is gewenst. Een schuldsaldoverzekering dekt, zoals de naam het zegt, de resterende leninglast. Wanneer u of uw partner overlijdt, […]

Lees meer

Een schuldsaldoverzekering beschermt wel bij overlijden, maar niet altijd bij invaliditeit of ziekte.

Als u een hypotheeklening afsluit, neemt u best ook een schuldsaldoverzekering. Die zorgt ervoor dat uw nabestaanden financieel beschermd worden als u plots zou overlijden. De verzekeringsmaatschappij neemt dan immers (een gedeelte van) de resterende leninglast over. Maar wat als u arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval? Een plots overlijden zorgt niet alleen voor […]

Lees meer

Zorgt een verzekering Gewaarborgd Inkomen ervoor dat ik de rekeningen en leningen kan blijven betalen?

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, dan vallen uw inkomsten fors terug. Als u een verzekering Gewaarborgd Inkomen afgesloten hebt, dan zal die u een rente uitkeren. Met die rente kunt u het inkomensverlies (gedeeltelijk) opvangen. Waarop moet u letten? Bent u zelfstandige? Weet dan dat u, als u arbeidsongeschikt bent, veel minder of helemaal geen inkomsten […]

Lees meer

Omzetverzekering

Bij een verzekering Gewaarborgd Inkomen bent u zelf de begunstigde, in persoonlijke naam. Bij een omzetverzekering is de vennootschap de begunstigde. Meestal verzekert zo’n polis tot 60% van de omzet wanneer de zaakvoerder arbeidsongeschikt is door ziekte of een ongeval. Een omzetverzekering wordt meestal onderschreven door eenmansvennootschappen of door kmo’s waarbinnen één persoon heel belangrijk […]

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid? “De gevolgen zijn toch niet zo erg. Ik kan dit wel overbruggen.”

Arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider is één van de tien belangrijkste oorzaken van faillissementen. Hoe kunt u zich daartegen beschermen? Als zelfstandige beschikt u over een minder groot vangnet in de sociale zekerheid dan als werknemer. U moet dan ook zelf de nodige voorzorgen nemen om u te beschermen tegen inkomensverlies. Waarop heeft u recht? Wanneer […]

Lees meer

Mijn gezinssituatie verandert. Wat met mijn aanvullend pensioen?

Als u een aanvullend pensioen opbouwt, dan houdt u uiteraard rekening met uw gezinssituatie. In dit artikel geven we u enkele tips ingeval die gezinssituatie verandert. U krijgt kinderen In dat geval doet u er goed aan om te checken welke overlijdenswaarborg uw aanvullend pensioenplan bevat. Het kan interessant zijn voor jonge ouders om de […]

Lees meer