Presenteïsme: wanneer bent u te ziek om te werken?

Absenteïsme is een bekend fenomeen. Maar weet u ook wat presenteïsme inhoudt? Dat gaat om medewerkers die ziek zijn, maar toch komen werken. Soms worden ook zgn. workaholics gezien als varianten van presenteïsme. Wat, hoe en waarom: we zetten het voor u uiteen.  Presenteïsme kost bedrijven volgens sommigen meer dan absenteïsme. Hoe kan dat? Niet […]

Lees meer

Welke impact heeft de arbeidsongeschiktheid van een aangeslotene op zijn pensioentoezegging?

U bent werknemer en hebt via uw werkgever een groepsverzekering. Plots wordt u voor lange tijd arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er met uw groepsverzekering? Wettelijk is uw werkgever niet verplicht om de premies voor uw groepsverzekering te blijven betalen als u langdurig arbeidsongeschikt bent. De voorwaarden van de groepsverzekering, zeg maar de kleine lettertjes, zullen de […]

Lees meer

Een uitgebreide groepsverzekering kan helpen bij de “war-on-talent”. Niet alleen voor de grote bedrijven.

Een groepsverzekering biedt uw werknemers het voordeel dat er voor hen een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd wordt. Ook al lijkt het pensioen voor veel van uw werknemers nog een ver-van-mijn-bed-show, toch kan het bij de aanwerving van nieuwe krachten een belangrijke extra troef zijn. Een groepsverzekering kan meerdere waarborgen bevatten: opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, een […]

Lees meer

Kan een groepsverzekering uitgebreid worden met een dekking tegen arbeidsongeschiktheid?

Heel wat werknemers genieten via hun werkgever een groepsverzekering. Die voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioen. Maar kan zo’n groepsverzekering ook soelaas bieden in geval van arbeidsongeschiktheid? Aanvullend pensioen Een groepsverzekering zorgt ervoor dat er voor de aangesloten werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt. Dat kan gebeuren via bijdragen van de werkgever, via […]

Lees meer

Is een levensverzekering via een tak 23 een risicobelegging? 

Wie zijn geld belegt, doet dit in de hoop zijn beginkapitaal te vrijwaren en hiermee een zeker rendement te verkrijgen. Dit is nog meer het geval voor wie een levensverzekering neemt. Deze verzekering is inderdaad voor veel mensen een element van het pensioensparen. Daarom kan men zich terecht de vraag stellen hoe veilig een levensverzekering […]

Lees meer

Een potentieel hoger rendement met een tak 23-levensverzekering?

We zagen reeds dat tak 23-producten –  levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen – zich van tak 21-producten onderscheiden door een groter risico en het ontbreken van een gegarandeerd rendement. Dit zijn de negatieve aspecten. Daarentegen bieden levensverzekeringen van de tak 23 potentieel een hoger rendement. Tak 23-producten hangen nu eenmaal af van de beursresultaten. Een groter […]

Lees meer

Hoe schenk je een onroerend goed?

Een patrimoniumvennootschap is een handig instrument om de schenking van een onroerend goed mogelijk te maken. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? MINDER BELASTINGEN Een patrimoniumvennootschap kan nagenoeg onbeperkt financieringskosten en kosten van een onroerend goed – brandverzekering, onroerende voorheffing, registratierechten, … – aftrekken van haar inkomsten. Het verhuren van een onroerend goed […]

Lees meer

Wat is een schenkingsverzekering?

Hoe kunnen 50-plussers successierechten ontwijken als ze (een deel van) hun roerend vermogen willen schenken aan hun kinderen, kleinkinderen of andere verwanten? De oplossing heeft een naam: een schenkingsverzekering. WAT IS HET? Een schenkingsverzekering geeft de begiftigden de zekerheid dat ze geen successierechten moeten betalen op een schenking die ze hebben gekregen van een persoon […]

Lees meer

Wat als een vennoot overlijdt?

Wat zijn de gevolgen voor een vennootschap als een van de vennoten overlijdt? En hoe kunnen de aandelen worden overgedragen aan de medevennoten met behulp van een overlijdensverzekering? WAT IS HET? Stel: een van de vennoten in een vennootschap overlijdt. Volgens het erfenisrecht gaan de aandelen van de overledene dan naar zijn of haar erfgenamen. […]

Lees meer

Wat is een patrimoniumvennootschap?

WAT IS HET? Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die tot doel heeft om roerend en onroerend vermogen te beheren. Ze biedt over het algemeen meer aantrekkelijke fiscale voordelen dan deze waarover particulieren beschikken. Er bestaat geen specifieke vennootschapsvorm voor een patrimoniumvennootschap. Ze kan elke bestaande vennootschapsvorm aannemen. Vaak wordt gekozen voor een naamloze vennootschap (nv) […]

Lees meer