Hoeveel fictieve rente moet je aangeven op een groepsverzekering?

Wie een groepsverzekering geniet via zijn of haar werkgever, kan bij de uitkering ervan kiezen voor een eenmalig kapitaal of een maandelijkse rente. Beide formules hebben voor- en nadelen. Wie kiest voor een rente-uitkering, moet jaarlijks een fictieve rente aangeven. Een groepsverzekering voorziet in een pensioenkapitaal. Dat wordt uitgekeerd als de werknemer op de eindvervaldag […]

Lees meer

Steunmaatregelen om personeel in dienst te nemen

We zagen dat de zelfstandige die de stap wil zetten naar werkgever, heel wat moet ondernemen en dat hij aan veel zaken moet denken. Toch kan hij rekenen op de deskundige steun van zijn sociaal secretariaat. Maar daarmee is nog niet alles opgelost. Alle overheidsniveaus weten welke rol de kmo’s spelen in de strijd tegen […]

Lees meer

Werkgever worden brengt veel verplichtingen

Wanneer een zelfstandige personeel in dienst wenst te nemen, dan verandert er heel wat aan zijn situatie. In plaats van een “gewone” zelfstandige te zijn, wordt hij nu immers een werkgever. Dit brengt heel wat verplichtingen met zich mee. We zagen reeds enkele van deze verplichtingen. We gaan hiermee verder. Arbeidsovereenkomst Eigenaardig genoeg is de […]

Lees meer

Personeel in dienst nemen: de volgende stappen

Wanneer je als zelfstandige personeel wenst in dienst te nemen, dan moet je je vooreerst inschrijven bij de RSZ. Een sociaal secretariaat kan je bij de administratie helpen en kan zelfs een zeer belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat je onderneming in orde is. Dit zagen we reeds. Op welke zaken moet je […]

Lees meer

Hoe als zelfstandige personeel in dienst nemen?

Het gebeurt: je bent zelfstandige en de zaken draaien goed. Zo goed zelfs dat je het alleen niet meer aankunt. Je moet absoluut iemand in dienst nemen om je te helpen. Hoe moet je te werk gaan? Wat moet je allemaal doen om in orde te zijn? Hier zijn twee aspecten. Enerzijds komt er veel […]

Lees meer

Kan ik als zelfstandige stoppen voor mijn 65ste? (2)

We zagen dat de zelfstandige die vóór zijn 65ste wenst te stoppen met werken, in tegenstelling tot de bediende of de ambtenaar, hiervoor financieel gestraft wordt. Sinds 2012 werd deze pensioenmalus enigszins afgezwakt. Toch zijn er genoeg redenen voor een zelfstandige om tot de wettelijke pensioenleeftijd verder te werken… of zelfs langer. Redenen genoeg om […]

Lees meer

Kan ik als zelfstandige stoppen voor mijn 65ste? (1)

Tot 2025 ligt de wettelijke pensioenleeftijd in ons land op 65 jaar. Toch weten we dat de werkelijke, de feitelijke gemiddelde pensioenleeftijd in ons land veel lager ligt, nl. rond 58-59 jaar. Ook bij onze buren bestaat er een verschil tussen beide leeftijden, al is de kloof tussen de wettelijke en de reële pensioenleeftijd nergens […]

Lees meer

Wat met een groepsverzekering na ontslag?

Behoudt een ontslagen werknemer de voordelen uit zijn groepsverzekering? Wat doet hij best met de eventuele reserves uit het contract: behouden of overdragen naar een ander contract? Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de verschillende warborgen in de groepsverzekering: Het opgebouwde aanvullend pensioen: Het gedeelte dat opgebouwd werd door premies van de werknemer […]

Lees meer

Heeft tijdskrediet een impact op de groepsverzekering?

Wat gebeurt er met de groepsverzekering van een werknemer die halftijds of voltijds tijdskrediet neemt? Blijft de premie die de werkgever voor zijn groepsverzekering betaalt dezelfde of niet? Of valt die premie gewoon weg? Het principe is heel eenvoudig: de premies die een werkgever betaalt voor een werknemer die tijdskrediet neemt, moeten naar verhouding verminderd […]

Lees meer

Hoeveel eigen bijdrage komt er bij een groepsverzekering?

De groepsverzekering wordt afgesloten door de werkgever ten voordele van de werknemers. Dit betekent echter niet dat alle premies sowieso door de werkgever betaald worden. Soms betalen ook de werknemers persoonlijke bijdragen. Een werkgever kan een groepsverzekering onderschrijven voor (een categorie van) zijn werknemers. Daarbij gelden voor de invoering ervan wel een aantal procedurevereisten. Geldt […]

Lees meer