Waar zitten de lacunes in de sociale bescherming van zelfstandigen?

De voorbije jaren werden er al een aantal inspanningen geleverd om het sociale statuut van zelfstandigen op te waarderen en hun sociale bescherming dichterbij het niveau van de werknemers te brengen. Toch heeft een zelfstandige vandaag nog altijd af te rekenen met een aantal pijnpunten inzake sociale bescherming. Wij zetten ze op een rijtje. Pensioen […]

Lees meer

Dekking kleine risico’s dezelfde voor iedereen?

Sinds 2008 zijn ook zelfstandigen verzekerd tegen de zgn. kleine risico’s in de ziekteverzekering. Wat houdt dit in? Kleine of grote risico’s? Vóór 2008 waren zelfstandigen enkel verzekerd tegen de zgn. grote risico’s. Voorbeelden daarvan zijn operatieve ingrepen, röntgenopnames, labo-onderzoeken … Zelfstandigen die ook verzekerd wilden zijn tegen de kleine risico’s, moesten daarvoor zelf naar […]

Lees meer

Op welke bescherming hebt u als zelfstandige in hoofdberoep recht?

Zelfstandigen in hoofdberoep hebben een eigen statuut en dus ook eigen socialezekerheidsregels. Zelfstandigen in bijberoep vallen onder de regels van het statuut dat ze in hoofdberoep uitoefenen. Welke bescherming geniet een zelfstandige in hoofdberoep?  De plichten … Een zelfstandige is verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds sociale bijdragen te betalen zich aan […]

Lees meer

Wat als u uw sociale bijdragen tijdelijk niet kunt betalen?

Als zelfstandige doet u er alles aan om uw zaak met succes te runnen. Maar soms vallen de resultaten al eens tegen. De factuur die u krijgt om uw sociale bijdragen te betalen, weegt op zo’n moment extra zwaar. Wat gebeurt er als u uw sociale bijdragen (tijdelijk) niet kunt betalen? Verhoging Tegen het einde […]

Lees meer

Vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep?

Bent u zelfstandige in bijberoep, dan moet u ook sociale bijdragen betalen. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een vermindering of zelfs een vrijstelling van de betaling van die sociale bijdragen genieten. Er zijn twee scenario’s waarin u een vermindering of vrijstelling kunt aanvragen: als startende zelfstandige of als zelfstandige in bijberoep met een beperkt […]

Lees meer

Hoe worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend?

Sinds 1 januari 2015 worden de voorlopige sociale bijdragen voor zelfstandigen op een andere manier berekend. Hoe zit dat precies in elkaar? De sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen, komen overeen met een bepaald percentage van de beroepsinkomsten. Hoeveel dit percentage precies bedraagt, hangt af van de bijdragecategorie waartoe de zelfstandige behoort en de hoogte van […]

Lees meer

Deeltijds pensioen: wat, wie, hoe?

Het is duidelijk dat we met z’n allen in de toekomst langer zullen moeten werken. Maar niemand zegt dat wij langer voltijds zullen moeten werken!  Daarom is er nu meer en meer sprake van deeltijds pensioen. Deeltijds met pensioen gaan betekent ook deeltijds verder werken. Het principe werd opgenomen in de beleidsbrief van de nieuwe […]

Lees meer

Veel zelfstandigen werken ook na hun pensioen verder

Verschillende studies hebben dit in de laatste jaren bewezen: steeds meer zelfstandigen werken na hun pensioen verder. Sommigen doen dit omdat ze hun werk graag hebben, de meesten doen het uit noodzaak. Een duidelijke tendens Het aantal zelfstandigen van 65 jaar of ouder die verder werken, steeg tussen 2007 en 2012 met 27%. Een andere […]

Lees meer

Werken na 65 zonder inkomensbeperking sinds 1 januari 2015

Hoeft het nog benadrukt te worden? De meeste pensioenen liggen niet bijzonder hoog.  Vooral die van een groot aantal zelfstandigen is erg laag. Toch was ons land één van de laatste ter wereld die het werken van de gepensioneerden bestrafte. De laatste jaren hebben de opeenvolgende regeringen werk gemaakt van het verwijderen van de hindernissen voor […]

Lees meer

Hervorming van de pensioenen: welke gevolgen voor de zelfstandigen?

De hervorming van de pensioenen is voor iedere Belg een zorg. Maar welke gevolgen zal deze hervorming hebben voor de zelfstandigen?  Wat de pensioenen betreft, kunnen de zelfstandigen alle andere statuten benijden. De laatste jaren is de situatie van de zelfstandigen duidelijk verbeterd, we moeten hopen dat de hervormingen hen niet opnieuw zal benadelen. De […]

Lees meer