Kunt u een VAPZ terug opzeggen?

U hebt als zelfstandige een VAPZ afgesloten, maar hebt op korte termijn extra geld nodig. U wil niet wachten tot de eindevervaldag van uw VAPZ-contract. Kunt u uw contract opzeggen? U kunt uw contract pas opzeggen na uw 60ste. Enkel als u vóór uw 60ste met wettelijk pensioen gaat, kunt u uw kapitaal vóór uw […]

Lees meer

Kunt u nog een VAPZ afsluiten na uw 60ste?

De minimumleeftijd om een VAPZ te onderschrijven is 18 jaar. De maximumleeftijd voor onderschrijving kan door elke verzekeraar afzonderlijk vastgelegd worden. Het commerciële beleid van de verzekeraar bepaalt dit. Bij sommige verzekeraars kunt u ook na uw 60ste nog steeds een VAPZ afsluiten. Een actieve zelfstandige kan premies betalen voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor […]

Lees meer

Hoe werkt de fictieve rente op de 80%-regel bij een VAPZ?

Hoe wordt u, als u een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen onderschreven hebt, belast? Dat gebeurt op basis van de zgn. fictieve rente. Wij leggen u uit wat dit inhoudt. Op het bijeengespaarde kapitaal betaalt u een Riziv-bijdrage van 3,55%. Het overgebleven saldo wordt belast op basis van de fictieve rente. Het bedrag van die […]

Lees meer

Geniet u kapitaalgarantie bij een VAPZ?

Als u voor een aanvullend pensioen spaart via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, dan geniet u een gewaarborgd rendement of kapitaalgarantie. Pensioenverzekeringen bieden een gewaarborgd rendement (tak 21), kapitaalgarantie (tak 21 of 23) of een rendement dat afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen (tak 23). Hoewel een VAPZ ook een soort pensioenverzekering is […]

Lees meer

Is een VAPZ interessant voor de aankoop van vastgoed?

Bent u zelfstandige en hebt u een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afgesloten? Wel, dan kunt u dit contract op een zeer voordelige manier gebruiken als u vastgoed wil aankopen. We zetten de verschillende opties voor u uiteen. U kunt uw VAPZ (maar ook uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging) op twee manieren inzetten voor uw […]

Lees meer

Kan een VAPZ voor meewerkende echtgenoten?

Kunnen meewerkende echtgenoten ook een Vrij Aanvullend Pensioen onderschrijven? Jazeker! Ben je meewerkende echtgenoot en geboren in of na het jaar 1956, dan is er geen enkel probleem. U kunt dan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen onderschrijven. Ben je meewerkende echtgenoot en geboren vóór 1956, dan kunt u enkel een VAPZ afsluiten als u […]

Lees meer

Kan een VAPZ voor zelfstandige in bijberoep?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een zeer voordelige formule voor ondernemers om in een aanvullend pensioen te voorzien. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden een VAPZ onderschrijven. Bent u een zelfstandige in bijberoep en wenst u een VAPZ af te sluiten? Dat kan, als u sociale bijdragen betaalt die minstens even […]

Lees meer

Wat is een backservice?

Zelfstandigen kunnen op verschillende manieren sparen voor een aanvullend pensioen: een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een Individuele Pensioentoezegging (IPT), pensioensparen … In bepaalde gevallen kunnen ze ook premies storten voor het verleden, wat een backservice genoemd wordt. Wij leggen u uit hoe dat kan. Enkel bij IPT Een backservice is enkel mogelijk in […]

Lees meer

Wordt een VAPZ betaald door vennootschap?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (ook wel VAPZ genoemd) is een populair middel voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Zelfstandigen kunnen kiezen hoe ze de premies betalen: persoonlijk of via hun vennootschap (als ze met een vennootschap werken uiteraard). Gewoon VAPZ of sociaal VAPZ Bent u zelfstandige en wil u een […]

Lees meer

Heb ik als zelfstandige recht op uitkering van bijstand?

Het statuut van zelfstandige biedt weinig veiligheden. Tal van zelfstandigen stellen zich de vraag wat er gebeurt als ze in faillissement gaan of als ze hun activiteiten moeten stopzetten. Hebben ze dan zoals een bediende recht op een werkloosheidsuitkering? Recht op werkloosheidsuitkeringen? Het antwoord is duidelijk: neen. Althans niet op basis van het werk als […]

Lees meer