Wat met een groepsverzekering bij zelfmoord?

Een zelfmoord of zelfdoding zorgt voor heel wat vragen bij de nabestaanden. Ook worden zij geconfronteerd met financiële zorgen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het kapitaal van de groepsverzekering van de overledene? Opzettelijke daden zijn doorgaans uitgesloten van dekking in verzekeringscontracten. In het geval van zelfmoord is dit evenwel niet het geval. Als de man […]

Lees meer

Wat met de verschillen in groepsverzekeringen tussen arbeiders en bedienden?

De invoering van het eenheidsstatuut heeft ook gevolgen op het vlak van groepsverzekeringen. Een harmonisering van dergelijke plannen dringt zich op. Een kaderwet geeft alvast de krijtlijnen weer van die harmonisering. Wij zetten de belangrijkste punten op een rijtje. Eerst gaan we even terug in de tijd. In 1993 al oordeelde het Arbitragehof dat het […]

Lees meer

Hoe een zelfstandige activiteit stopzetten? (2)

Wanneer een zelfstandige, om welke reden ook, zijn activiteit stopzet, mag hij, zoals we zagen, niet vergeten een hele reeks administratieve stappen te zetten: hij/zij moet zijn/haar stopzetting als zelfstandige melden aan zijn/haar sociale verzekeringsfonds, de schrapping uit de KBO moet aan het ondernemingsloket aangevraagd worden, en ook de schrapping van het btw-nummer is van […]

Lees meer

Hoe een zelfstandige activiteit stopzetten? (1)

Als je zelfstandige bent, kan je om verschillende redenen de beslissing nemen om, vrijwillig of onvrijwillig, je activiteit stop te zetten. Je kunt een interessante job gevonden hebben als werknemer, de onderneming kan failliet gegaan zijn, de pensioenleeftijd is aangebroken, of je hebt gewoon zin om het over een andere boeg te gooien… Welke stappen […]

Lees meer

Groepsverzekering: kiezen voor kapitaal of rente?

Het bijeengespaarde pensioenkapitaal van een groepsverzekering kan uitgekeerd worden onder de vorm van een eenmalig kapitaal of van een rente. Wat zijn de voor- en nadelen van beide opties? Uitkering in kapitaal Voordelen: De werknemer krijgt het bijeengespaarde kapitaal in één keer. Dit is psychologisch voor veel mensen een belangrijke troef. De begunstigde kan zelf […]

Lees meer

Hoeveel sociale bijdragen voor een zelfstandige in bijberoep? (2)

Zoals we zagen, geniet de zelfstandige in bijberoep alleen de sociale voordelen (ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen, werkloosheid, gezinsbijslagen, enz.) die verbonden zijn aan zijn hoofdactiviteit. Daarom liggen de sociale bijdragen van de zelfstandige in bijberoep niet bijzonder hoog. Hoe hoog? Bedragen: minimum… Bij de start van zijn activiteit betaalt de zelfstandige in bijberoep – net […]

Lees meer

Resultaten Nationale Pensioenenquête 2014

De Belg blijft zich wel degelijk zorgen maken over de toekomst van het wettelijk pensioen en beseft dat extra maatregelen noodzakelijk zijn. Hij denkt niet dat langer werken soelaas brengt. Hij geeft de overheid vandaag een onvoldoende op sociale bescherming en pensioenbeleid, en gelooft niet dat de toekomst beterschap zal brengen. Een merkwaardige bevinding want […]

Lees meer

Hoeveel sociale bijdragen voor een zelfstandige in bijberoep? (1)

Veel werkende mensen vinden dat zij met hun gewone werk niet genoeg verdienen, anderen zijn de mening toegedaan dat dit werk hen (te) veel vrije tijd laat. Nog anderen zijn niet echt tevreden met hun werk en zouden wel graag iets anders ondernemen. Maar soms is het te riskant zijn werk op te geven om […]

Lees meer

Welke juridische vorm kiezen als zelfstandige in bijberoep?

Wilt u zelfstandige worden in bijberoep? Dan kunt u kiezen voor een eenmanszaak of voor een vennootschap. Maar welke vennootschapsvorm is voor u het interessantst? Wij maken u wegwijs doorheen de mogelijkheden. Eenmanszaak Start u een zelfstandige activiteit op in bijberoep, dan is een eenmanszaak de meest eenvoudige vorm. U hoeft dan geen vennootschap op […]

Lees meer

Hoe zelfstandige in thuisverpleging worden?

Overweegt u om zelfstandige thuisverpleger te worden? Dan moet u enkele belangrijke knopen doorhakken. Wij geven u alvast de nodige tips. Hoofd- of bijberoep? Kiest u voor een zelfstandige activiteit in bijberoep, dan biedt dit het voordeel dat u minder sociale bijdragen moet betalen. Ook kunt u op die manier aftasten of uw zelfstandige activiteit […]

Lees meer