4 manieren om successierechten te vermijden

Bij een overlijden gaat het vermogen van de overledene op zijn erfgenamen over. De fiscus is er echter vaak als de kippen bij om zijn deel op te eisen. De regel luidt: hoe groter uw vermogen is, hoe meer successie u betaalt. Bovendien bepaalt ook de graad van verwantschap hoeveel successie u de fiscus verschuldigd bent. U kunt die successierechten echter op verschillende manieren beperken of zelfs vermijden.Schenkingen
Een schenking is het middel bij uitstek om successierechten te vermijden. U kunt een schenking notarieel laten bekrachtigen. Dat heeft als voordeel dat zelfs de 3-jaarsregel in geval van overlijden geen impact heeft op de successierechten. Deze regel schrijft voor dat u na de schenking nog drie jaar in leven moet blijven, anders vervalt het fiscale voordeel.

Schenkingen bestaan in allerlei vormen. Zo bestaat onder meer de spiegelschenking, de vermomde schenking en de doorgeefschenking. In sommige van deze gevallen betaalt u in plaats van successierechten wel schenkingsrechten. Aan een schenking is ook een nadeel verbonden: ze is namelijk in principe onherroepelijk.

Levensverzekering
Een ander middel om successierechten te vermijden, is een levensverzekering. Als u een levensverzekering onderschrijft met uw kinderen als begunstigde bij overlijden, betaalt u wel successierechten op de uitgekeerde som. Nemen uw kinderen een levensverzekering op uw hoofd en betalen zij de premies, dan vermijdt u successiekosten. Het geld voor deze levensverzekering kan via een bankgift of een notariële schenking betaald worden.

Op die manier schenkt u geld aan uw kinderen zonder daarop successierechten te betalen. Deze techniek heeft als mogelijk bijkomend voordeel dat het geld pas na uw overlijden aan uw kinderen wordt uitgekeerd. In dat geval bent u de aanvaardende begunstigde.

Huwelijkscontract
Als u een huwelijkscontract heeft, benut u misschien nog niet alle mogelijkheden op vlak van successie. Een huwelijkscontract bevat bij veel mensen een clausule ‘langst-leeft-al-heeft’. Bij deze regeling gaat het volledige vermogen bij overlijden over op de partner. Deze vorm van vermogensoverdracht is vooral fiscaal weinig aantrekkelijk.

Een interessantere clausule zou voor u het keuzebeding kunnen zijn. Dankzij deze formule bezit de langstlevende veel meer mogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld eigendommen in vruchtgebruik geven. Een andere mogelijkheid is de volledige eigendom of slechts een gedeelte ervan op te eisen. U moet wel de verschillende mogelijkheden opsommen in het contract. Dankzij het keuzebeding doet u zowel op juridisch als op financieel vlak een goede zaak.

Maatschap
U wilt een dubbelslag slaan? Uw roerend vermogen aan uw kinderen schenken en zelf de inkomsten ervan blijven ontvangen? Dat kan via een burgerlijk maatschap. U stampt een maatschap uit de grond en neemt daarin uw effectenportefeuille op. U duidt uzelf als statutair zaakvoerder aan en behoudt zo de controle. Wat volgt, is simpel: u schenkt de naakte eigendom aan uw kinderen. Als vruchtgebruiker ontvangt u dan nog jaarlijks de inkomsten van het burgerlijke maatschap. Na uw overlijden worden uw kinderen de volle eigenaar. In de praktijk wordt het maatschap na het overlijden van de langstlevende ouder vaak ontbonden en betalen de kinderen geen successierechten op de erfenis.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , ,