Een erfenis van schulden: wat nu?

Een erfenis hoeft niet altijd een cadeau te zijn. In sommige gevallen is het niets meer dan een vergiftigd geschenk. Dat is zo als de erflater u alleen maar schulden nalaat. Als u niets onderneemt, aanvaardt u volgens de wet de erfenis. U bekijkt dus maar best de verschillende mogelijkheden.

Wat doet u als een erfenis voornamelijk bestaat uit een berg schulden? U heeft drie mogelijkheden:

De zuivere aanvaarding
Als u er zeker van bent dat de overledene u toch meer activa dan schulden nalaat, dan kunt u de erfenis zuiver aanvaarden. U erft dan naast de eigendommen van de erflater ook zijn schulden. Als u de erfenis aanvaardt, is uw beslissing onherroepelijk. Naast de eventuele schulden betaalt u ook de successierechten.

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
U hoeft een erfenis niet zonder slag of stoot te aanvaarden. Als u niet op de hoogte bent van de financiële toestand van de erflater, kiest u er misschien beter voor de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. De notaris maakt dan een inventaris van zowel de eigendommen als de schulden van de erflater op.

Is het vermogen van de overledene groter dan zijn schulden, dan wordt het verschil aan uw vermogen toegevoegd. Als het vermogen van de erflater niet volstaat om aan alle schuldeisers tegemoet te komen, bent u in ieder geval vrijgesteld van betaling. U vermijdt dus dat u moet opdraaien voor eventuele schulden. Deze vorm van aanvaarding wordt ook wel de beneficiaire aanvaarding genoemd. U dient hiervoor op de rechtbank een verklaring af te leggen.

Verwerping
Weet u op voorhand dat de baten van een erfenis de schulden niet overtreffen, dan spreken we van een deficitaire nalatenschap. In dat geval verwerpt u beter de erfenis. U legt daarvoor bij de rechtbank een verklaring af. U betaalt geen schulden van de overledene, maar krijgt ook zijn eventuele eigendom niet.

Bij een erfenis met eventuele schulden is het dus belangrijk dat u zich goed laat informeren over de financiële toestand van de erflater. Wees dus niet te snel met het aanvaarden van een erfenis, want dat kan in het slechtste geval tot een financiële kater leiden.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

,