Hoeveel wettelijke pensioen mag u als zelfstandige verwachten?

Niet veel, zo blijkt. Om welk bedrag het precies gaat, hangt af van uw brutoloon, het aantal gewerkte jaren en uw familiale situatie. Vast staat wel dat het wettelijk pensioen van een zelfstandige onvoldoende is om zijn levensstandaard te behouden. Zelf in een aanvullend pensioen voorzien, is pure noodzaak.

Enkele harde cijfers
Het gemiddelde rustpensioen van een individu bedraagt €1.220 per maand. Achter dit bedrag gaan echter grote verschillen schuil, zo blijkt uit cijfers van de Belgische Pensioenatlas 2010. Een ambtenaar ontvangt gemiddeld €2.270. Dit is quasi het dubbele van een werknemer die gemiddeld €1.030 ontvangt. Voor een zelfstandige wordt dat bedrag nog eens gehalveerd tot een mager gemiddelde van €569.

Mannen doen het met een gemiddeld rustpensioen van €1.440 beter dan vrouwen die gemiddeld €1.037 ontvangen.

Pensioenkloof
Er is dus wel degelijk sprake van een pensioenkloof tussen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen, maar ook tussen mannen en vrouwen. Voor de groep zelfstandigen is het wettelijk pensioen het laagst. Bejaarde zelfstandigen kunnen niet alleen hun levensstandaard niet behouden, ze riskeren zelfs ronduit arm te worden.

We illustreren de pensioenkloof met een fictief, vereenvoudigd voorbeeld.

Victor is 39 jaar. Hij is gehuwd met Kaat, die werkt als bediende. Samen hebben ze twee kinderen. Victor is sinds 1996 aan de slag als architect.

Stel dat Victor tot zijn 65ste als zelfstandige aan de slag is. Zijn netto jaarinkomen in 2010 bedroeg €23.199. Dit komt overeen met het gemiddeld jaarinkomen van een zelfstandige volgens cijfers van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen). In dit voorbeeld nemen we dit bedrag als gemiddelde voor gans de loopbaan. Maandelijks komt dat dus neer op een nettobedrag €1.933,25.

Op zijn 65ste zal Victor een wettelijk pensioen ontvangen van €874,48 netto ofwel maar liefst €1.058,77 minder dan wat hij nu maandelijks verdient.

Stel dat Victor tot zijn 65ste bediende is. In 2010 bedroeg zijn maandelijks netto-inkomen €1.900. Voor de eenvoud gaan we er opnieuw van uit dat dit een gemiddelde is over gans zijn loopbaan.

Op zijn 65ste zal Victor een wettelijk pensioen ontvangen van €1.536,31 netto ofwel €363,69 minder dan wat hij nu maandelijks verdient.

Hoewel het hier niet om een reële situatie gaat, toont dit voorbeeld wel aan dat een zelfstandige zelf een aanvullend pensioen moet opbouwen als hij na zijn pensioen het hoofd boven water wil houden.

Op www.kenuwpensioen.be kunt u zelf berekenen hoeveel uw pensioen zal bedragen.

Zelf een brug slaan
Als zelfstandige bent u dus vooral op uzelf aangewezen om een pensioen op te bouwen als u uw levensstandaard wilt behouden. U benut daarbij best zoveel mogelijk mogelijkheden.

In de tweede pijler kunt u op een fiscaalvriendelijke manier een aanvullend pensioen opbouwen met beroepsinkomsten via een VAPZ of IPT. Met uw privévermogen kunt u in de derde pijler aan pensioensparen doen. U geniet ook in dat geval van een fiscaal voordeel. Hebt u nog reserves over, dan bestaan er tal van mogelijkheden om zonder fiscaal voordeel te sparen voor later.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , ,