Een erfenis bij gemeenschap of scheiding van goederen

Een huwelijkscontract en een erfenis zijn nauw met elkaar verbonden. Trouwen met gemeenschap of scheiding van goederen bepaalt mee de eventuele latere erfenis. Waar liggen nu de verschillen tussen beide stelsels?

Gemeenschap van goederen
Als een koppel huwt met gemeenschap van goederen, dan brengen beide partners alles wat ze tijdens het huwelijk vergaren (vastgoed, spaargeld, beroepsinkomen,…) samen in een gemeenschappelijke pot (=gemeenschappelijke vermogen).

Beide partners beschikken daarnaast ook nog over een eigen vermogen. Dat bestaat uit alles wat ze vóór het huwelijk bezaten en de goederen die ze tijdens het huwelijk via erfenis of een testament in handen krijgen.

Wat als bijvoorbeeld de man overlijdt?

  • Dan behoudt de vrouw haar eigen vermogen en de helft van het gemeenschappelijke vermogen.
  • Wat de man nalaat voor zijn erfgenamen bestaat uit zijn eigen vermogen en de andere helft van het gemeenschappelijke vermogen.

Scheiding van goederen
Een koppel dat huwt met scheiding van goederen behoudt tijdens het huwelijk twee vermogens: het eigen vermogen van de man en dat van de vrouw. Iedere partner blijft baas over de eigen inkomsten, goederen en schulden, op voorwaarde dat hij kan aantonen wat van wie is.

Schulden in functie van het gezin vormen hierop evenwel een uitzondering. Goederen die het koppel tijdens het huwelijk samen heeft gekocht of waarvan de eigenaar niet kan worden aangeduid, bezit het koppel ‘in onverdeeldheid’.

Wat als bijvoorbeeld de vrouw overlijdt?

  • Dan behoudt de man zijn eigen vermogen en de helft van het bezit ‘in onverdeeldheid’.
  • De nalatenschap van de vrouw bestaat uit de helft van het bezit ‘in onverdeeldheid’ en haar eigen vermogen.

Algehele gemeenschap
Naast een erfenis met gemeenschap of scheiding van goederen bestaat er ook nog zoiets als algehele gemeenschap. In dit systeem bestaan geen eigen vermogens. De beide partners stemmen dus toe dat alle goederen en schulden die ze beschikken tot de gemeenschap behoren. Bij een overlijden wordt het gemeenschappelijke vermogen in twee gelijke delen opgesplitst.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , ,