Hoe kunt u uw nettopensioen berekenen?

Lees nu de recentste versie van dit artikel.

Uw nettopensioen is niet uw brutopensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om uw (verwacht) pensioen te berekenen.

Er zijn drie soorten afhoudingen van uw brutopensioen:
 • de bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV)
  Deze bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van uw pensioen, op voorwaarden dat het totale maandelijkse brutobedrag van uw pensioenen en uw aanvullende voordelen hoger ligt dan € 1.642,74 (voor een gepensioneerde met gezinslast) of € 1.386,11 (voor een alleenstaande gepensioneerde).
 • de solidariteitsbijdrage
  een progressieve socialezekerheidsbijdrage van maximaal 2%, berekend op het totale brutobedrag van uw pensioenen, renten en sommige aanvullende voordelen.
 • de bedrijfsvoorheffing
  een voorschot op de belastingen.
Pensioen berekenen

U hebt verschillende tools en websites ter beschikking om uw (verwacht) pensioen te berekenen.

 • De pensioenmeter
 • Uw online pensioendossier bij de Rijksdienst voor Pensioenen: MyPension
  Via een beveiligde toegang vindt u uw loopbaangegevens terug en kunt u zien hoeveel uw pensioen als werknemer zou bedragen als u nu zou stoppen met werken.
 • www.kenuwpensioen.be
  U kunt uw toekomstig pensioen simuleren en zelf extra loopbaangegevens (bijvoorbeeld als zelfstandige of ambtenaar) toevoegen.

Zodra u de leeftijd van 55 jaar gepasseerd bent, bezorgt de RVP u automatisch een raming van uw pensioen.

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook

,