Als zelfstandige in het buitenland: administratieve verplichtingen buiten de EER

In een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER) gaan werken brengt veel formaliteiten mee, maar wat de meeste dekkingen van onze welvaartsstaat betreft, is er niet dikwijls veel verschil met ons land. Wie zich echter buiten de EER wenst te vestigen, zal grotere moeilijkheden moeten trotseren.

Reisdocumenten
De documenten die je nodig hebt, hangen natuurlijk af van het land van bestemming. Een goede informatie is essentieel, want het gaat hier om meer dan juist een vakantie in het buitenland. De beste bron is in elk geval de ambassade van het land van bestemming. Dikwijls heb je natuurlijk een geldig internationaal paspoort nodig (dat soms nog een aantal maanden tot een jaar na het verlaten van het land geldig moet zijn). Een paspoort krijg je gemakkelijk bij de bevolkingsdienst van je gemeente. Opgelet, soms kan dit een tijdje duren. Voor veel landen is ook een visum nodig, dat door de ambassade van het land van bestemming toegekend wordt. Daarnaast kunnen een verblijfsvergunning en een werkvergunning nodig zijn. Voor sommige landen zal het niet gemakkelijk zijn om die te verkrijgen.

Belastingen
Zoals voor het werken binnen de EER is het ook in dit geval aangeraden om zijn voorzorgen te nemen in verband met de belastingen. Het is aangewezen om de nodige informatie in te winnen bij je belastingkantoor of bij het contactcentrum van de FOD Financiën.

Ziekteverzekering.
Hier kunnen zich serieuze problemen voordoen. Op basis van de Belgische wetgeving ben je enkel verzekerd in het geval van een dringende ziekenhuisopname. Op basis van je dekking in België krijg je een deel van je onkosten terugbetaald: een vast bedrag per opnamedag. Opgelet, dat bedrag kan ver beneden de werkelijke onkosten liggen. Voor andere geneeskundige zorgen tijdens die opname gebeurt de tussenkomst eveneens aan de Belgische tarieven. De raadplegingen bij de dokter of de tandarts en de aankoop van geneesmiddelen buiten een dringende opname worden niet terugbetaald! Hier is de beste bron je huidig ziekenfonds. Vergeet niet dat er privéverzekeringen bestaan die een repatriëring en zorgen in het buitenland kunnen voorzien. Lees de contracten aandachtig. Het is interessant te weten dat de Europese ziekteverzekeringskaart in… Australië een dekking biedt voor alle dringende medische zorgen.

Het is niet omdat je Belgisch ziekenfonds je niet dekt, dat je je niet kunt inschrijven bij een plaatselijk ziekenfonds, dat in veel landen ook een degelijke dekking biedt. Voor landen waar het systeem van de ziekenfondsen niet erg ontwikkeld is, kun je een verzekering nemen bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ). Dankzij deze verzekering blijf je volledig verzekerd onder het Belgische socialezekerheidssysteem.

Werkloosheid
Het is nuttig vóór je vertrek bij de RVA langs te gaan om te vernemen wat je moet doen als je werkloos wordt in het buitenland. Ook hier zal veel afhangen van het land van bestemming. Is het nodig erop te wijzen dat de meeste landen in de wereld een veel minder uitgebreid systeem van sociale zekerheid hebben dan ons land? Reken in een ander land niet op een uitkering die onbeperkt is in de tijd! Dikwijls zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering veel strenger dan bij ons. Het zal evenmin mogelijk zijn recht te hebben op een uitkering op basis van je vroeger werk in België.

Buiten de EER gaan werken is in vele gevallen een “sprong in de duisternis”. Dit wil niet zeggen dat het niet de moeite waard kan zijn, wel integendeel. In zulk geval moet je je gewoon bijzonder goed informeren om geen onaangename verrassingen te hebben.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook