Als zelfstandige in het buitenland: de sociale wetgeving van één land geldt

Voor wie als zelfstandige in het buitenland wil gaan werken, hangt veel af van de persoonlijke situatie. Het gaat hier inderdaad om een ingewikkelde materie. Wie gedurende twee jaar of minder een gelijkaardige activiteit uitoefent in het buitenland, kan zijn sociale zekerheid vanuit België regelen. Maar hoe zit het in andere situaties?

Eén principe: de socialezekerheidswetgeving van één lidstaat geldt
Wie binnen de Europese Unie werkt, valt in principe onder de socialezekerheidswetgeving van één land, nl. het land waar hij/zij werkt. Hou rekening met het volgende: het is niet omdat je in een andere lidstaat gaat werken, dat je de opgebouwde socialezekerheidsrechten verliest. Het vrije verkeer van personen en de vrijheid van vestiging die de Europese Unie gecreëerd heeft, zorgen hier juist voor. Werk je slechts in één land, en slechts onder één sociaal statuut, dan is het duidelijk: je betaalt je sociale bijdragen in het werkland. Werk je als zelfstandige in verschillende lidstaten waaronder het land waar je woont, dan val je onder de wetgeving van dat land, op voorwaarde dat je werk daar “substantieel” is. Om substantieel te zijn, moet er minstens een score van 25% behaald worden, rekening houdend met de omzet, de arbeidstijd, de diensten en/of het inkomen. Het hoeft dus helemaal niet het land te zijn waar het werk het belangrijkst of het zakencijfer het hoogst is. Anders zal de wetgeving van toepassing zijn van het land waar je “centrum van belangen” ligt. Dit wordt bepaald door de aard of de duur van de werkzaamheden, de plaats van waaruit de activiteit ontplooid wordt, het aantal verleende diensten, enz..

Andere mogelijkheden
Er bestaan nog andere mogelijkheden: je bent zelfstandige in België en tegelijkertijd loontrekkende in een andere lidstaat. In zulk geval val je onder de wetgeving van het land waar je loontrekkende bent. Als je echter een substantieel deel van je werkzaamheden ook verricht in het land waar je woont, dan is de wetgeving van dat land van toepassing. Is dit niet het geval, dan is het de wetgeving het land van de zetel van de werkgever. Ben je zelfstandige in België en loontrekkende in verschillende lidstaten, dan val je onder de wetgeving van het loonwerkland dat volgens bepaalde regels aangeduid wordt.

We hebben er reeds op gewezen, dit is een ingewikkelde materie. Gelukkig sta je er niet alleen voor. De Internationale dienst van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), te bereiken op volgend e-mailadres: int@rsvz-inasti.fgov.be, kan je wegwijs helpen. In een volgend artikel zullen wij de grensarbeid behandelen en onderzoeken wat moet gebeuren wanneer je als zelfstandige buiten de Europese Economische Ruimte gaat werken.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , , , , , , ,