Faillissement van een zelfstandige: administratieve stappen

Het kan elke zelfstandige overkomen. Hoe goed je ook je berekeningen gemaakt had, hoe goed je ook bent in je werk, door bepaalde omstandigheden kan je failliet gaan. De oorzaak kan in ons land of in het buitenland liggen (globalisering), de markt kan plots onverwacht evolueren, er komt een onaangekondigde concurrent opdagen, een technologische ontwikkeling maakt een tak of een beroep plots overbodig, verschillende klanten kunnen failliet gaan, alles is mogelijk. De oorzaak doet er niet toe: je bent failliet of je hebt je activiteit om een andere reden moeten stopzetten. Wat nu?

Administratieve stappen
Als je je activiteiten stopzet, dan moet je ervoor zorgen dat dit ook officieel geregistreerd wordt. Daarom moet je het bevoegde ondernemingsloket vragen je onderneming te schrappen. Dit gebeurt door middel van een verklaring op eer dat je wilt stoppen als zelfstandige. Vergeet niet je ondernemingsnummer en de datum waarop je de activiteit als zelfstandige wenst stop te zetten, te vermelden, en een kopie van je identiteitskaart te geven. Dit ondernemingsloket zal er dan voor zorgen dat je geschrapt wordt uit de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen) en je hiervan een attest van doorhaling overmaken. In het geval van een vennootschap moeten deze stopzetting en het faillissement bij de griffie van de handelsrechtbank geregistreerd worden. Een notaris kan je hierbij helpen.De opening van het faillissement door de rechtbank van koophandel kan ook als bewijs dienen van de stopzetting. Dit geldt zowel voor een zelfstandige als voor een vennootschap.

Zorg dat je de stopzetting van je activiteit kunt bewijzen
Het kan ook gebeuren dat je als zelfstandige de beslissing neemt om je activiteit stop te zetten, zonder dat er een faillissement is. Dan is het nodig, om in orde te zijn, deze stopzetting te kunnen bewijzen. Dit kan door verschillende documenten gebeuren. Hoe meer documenten, hoe beter. De gemeente kan een attest opstellen van de werkelijke stopzetting van de zelfstandige activiteit.

Het is ook nodig binnen de 30 dagen het controlekantoor van de btwdat bevoegd is voor jouw regio, op de hoogte te brengen van de stopzetting van je activiteit. Zij zullen je dan een bewijs van doorhaling van je btw-nummer geven. Voor bestuurders, zaakvoerders, enz. van vennootschappen zal een kopie van de publicatie in de bijlagen van het Staatsblad, waarin het ontslag als mandataris vermeld staat, als bewijs dienen.

Binnen de 15 dagen moet je je socialeverzekeringsfonds verwittigen van de stopzetting van je activiteit door middel van een officieel bewijsstuk (bijv. het hierboven vermelde attest van schrapping uit de KBO) en een verklaring op eer dat je de activiteiten stopzet. Ook de ziekenkas moet op de hoogte gebracht worden van je verandering van statuut.

Dan resteren er nog twee verplichtingen: de sociale bijdragen betalen voor het laatste trimester van je activiteit en de laatste btw-aangifte indienen.

Een tip: neem in geval van faillissement of van stopzetting van een activiteit als zelfstandige eerst contact op met je socialeverzekeringsfonds. Zij zijn goed geplaatst om je te helpen.

Heb je al deze stappen gezet, dan ben je administratief in orde. En nu?

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , ,