Faillissement van een zelfstandige: wat is een voortgezette verzekering?

Wanneer een zelfstandige zijn activiteit moet stopzetten, dan mag hij niet nalaten bepaalde administratieve stappen te zetten zodat hij de stopzetting van zijn activiteit kan bewijzen.  In sommige gevallen kan hij recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. In andere gevallen kan hij een faillissementsverzekering en/of -uitkering genieten. Toch mogen nog andere situaties niet over het hoofd gezien worden.

Voortgezette verzekering
Buiten de vroeger besproken gevallen (faillissement), kan het toch gebeuren dat de zelfstandige activiteit niet loopt zoals verwacht. In zulke situatie kan de zelfstandige beslissen de activiteit vrijwillig stop te zetten. In afwachting van een andere beroepsactiviteit kan de zelfstandige dan aanspraak maken op de voortgezette verzekering. Deze verzekering moet binnen de drie trimesters na de stopzetting van de activiteit bij het socialeverzekeringsfonds aangevraagd worden en waarborgt de rechten in het sociaal statuut voor een maximumtermijn van twee jaar, dat tot zeven jaar verlengd kan worden, als je daardoor de pensioenleeftijd bereikt.

Voor deze voortgezette verzekering zijn er wel bepaalde voorwaarden:

  • de zelfstandige moet minstens een jaar met het statuut van zelfstandige gewerkt hebben,
  • hij/zij moet zijn/haar activiteit volledig stopgezet hebben,
  • hij/zij moet in orde zijn wat betreft de betaling van de sociale bijdragen voor de vier kwartalen die aan de stopzetting voorafgaan. Hier is er de keuze tussen een beperkte en een uitgebreide voortgezette verzekering. De beperkte voortgezette verzekering omvat enkel het deel van de sociale bijdrage dat bestemd is voor de pensioensector. De uitgebreide voortgezette verzekering omvat ook de bijdrage voor de ziekteverzekering.

De sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van drie jaar terug.

De aanvraag moet binnen de drie trimesters na de stopzetting ingediend worden bij het sociaalverzekeringsfonds. Dit laatste maakt het document dan over aan hetRijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), dat hierover een beslissing neemt.

En daarna?
Natuurlijk wens je weer aan de slag, tenzij je de pensioenleeftijd nadert. Afhankelijk van je leeftijd kun je overwegen te gaan solliciteren om als werknemer te gaan werken. Maar misschien wens je opnieuw als zelfstandige te starten. Je hebt namelijk van je fouten geleerd en ditmaal moet het slagen. Dit is mogelijk, maar niet in alle gevallen. Als een ernstige persoonlijke fout aan de basis ligt van het faillissement, dan kan de handelsrechtbank je dit verbieden. Dat verbod geldt altijd voor een bepaalde duur, die de rechtbank bepaalt. De minimumduur is drie jaar, de maximumduur tien jaar.

We weten nu in detail wat er allemaal gebeurt of moet gebeuren wanneer een zelfstandige failliet gaat.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , , , , ,