Faillissement van een zelfstandige: welke uitkeringen?

Wanneer een zelfstandige failliet gaat of verplicht is om een of andere reden zijn activiteit stop te zetten, dan moet hij, zoals we gezien hebben, een reeks administratieve formaliteiten vervullen om in orde te zijn. Maar het leven stopt hier niet mee. Hoe gaat het nu verder?

Werkloosheidsuitkeringen?
De vraag is nu of je als werkloze zelfstandige recht hebt op werkloosheidsuitkeringen. In principe, niet. Toch zijn er uitzonderingen. Als je aan bepaalde voorwaarden beantwoordt, dan kun je toch recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Hier bestaan er twee mogelijkheden.

In het eerste geval ben je zelfstandige geworden na een ontslag. Dan kun je na minimum zes maanden en maximum 15 jaar (vanaf 1 augustus 2007) of 9 jaar (vóór 1 augustus 2007) wel recht hebben op een werkloosheidsuitkering op basis van je vroeger werk als loontrekkende. De uitkering wordt berekend op basis van je laatste loon.

Een andere mogelijkheid is dat je ontslag genomen hebt om zelfstandige te worden. In dat geval heb je geen recht op uitkeringen. Je kunt er toch recht op hebben, indien je vóór je zelfstandige activiteit voldoende lang gewerkt hebt als loontrekkende. Het is echter een moeilijke berekening waarvoor je best beroep doet op de RVA.

Faillissementsverzekering en/of -uitkering
Misschien heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering, maar wel op een faillissementsverzekering en/of -uitkering. Daardoor blijven gedurende maximum vier trimesters de rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging behouden, zonder dat je je bijdragen moet betalen. De faillissementsverzekering brengt echter geen pensioenrechten, et geeft je ook geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid tot een faillissementsuitkering.Dit is – onder bepaalde voorwaarden – een maandelijkse uitkering van 1.060,94 EUR (of 1.403,73 EUR met personen ten laste), gedurende maximum 12 maanden over de volledige beroepsloopbaan. Deze aanvraag moet vóór het einde van het tweede trimester dat volgt op het trimester waarin het faillissement uitgesproken werd, ingediend worden.

De faillissementsverzekering kan ook tussenkomen in andere gevallen dan een zuiver faillissement. Andere gebeurtenissen, zoals een natuurramp, een brand, een vernieling van het bedrijfsgebouw, enz. , waardoor een zelfstandige ongewild zijn activiteit heeft moeten onderbreken of stopzetten en daardoor plots geen inkomen meer heeft, geven er ook recht op.

Hiermee zijn echter niet alle situaties behandeld. We gaan nog andere zaken ontdekken.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , , , , ,