Geniet u kapitaalgarantie bij een VAPZ?

Als u voor een aanvullend pensioen spaart via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, dan geniet u een gewaarborgd rendement of kapitaalgarantie.

Pensioenverzekeringen bieden een gewaarborgd rendement (tak 21), kapitaalgarantie (tak 21 of 23) of een rendement dat afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen (tak 23). Hoewel een VAPZ ook een soort pensioenverzekering is (voor zelfstandigen), zijn er vandaag geen VAPZ-contracten op de markt die enkel in tak 23 beleggen. Met andere woorden, u geniet steeds een gewaarborgd rendement of een kapitaalgarantie. Het door u betaalde bedrag aan premies blijft dus minstens behouden op de eindvervaldag (na aftrek van kosten en taksen).

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , ,