Heb ik als zelfstandige recht op uitkering van bijstand?

Het statuut van zelfstandige biedt weinig veiligheden. Tal van zelfstandigen stellen zich de vraag wat er gebeurt als ze in faillissement gaan of als ze hun activiteiten moeten stopzetten. Hebben ze dan zoals een bediende recht op een werkloosheidsuitkering?

Recht op werkloosheidsuitkeringen?
Het antwoord is duidelijk: neen. Althans niet op basis van het werk als zelfstandige. In bepaalde gevallen kan een zelfstandige wel recht hebben op werkloosheidsuitkeringen, maar dan op basis van zijn/haar vroegere werk als bediende.

De eerste voorwaarde om als zelfstandige recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen, is dat je vóór je activiteit als zelfstandige voldoende lang gewerkt hebt als loontrekkende. De tweede voorwaarde is dat je je activiteiten als zelfstandige gestart bent na een ontslag. In dat geval kan de zelfstandige na minimum zes maanden en maximum 15 jaar (vanaf 1 augustus 2007) of 9 jaar (vóór 1 augustus 2007) wel recht hebben op een werkloosheidsuitkering op basis van zijn/haar werk als loontrekkende. Volgens dezelfde logica zal de uitkering berekend worden op basis van dit loon. Daarentegen, als je voldoende lang gewerkt hebt als loontrekkende, maar zelf ontslag genomen hebt om zelfstandige te worden, dan heb je in de meeste gevallen geen recht op een uitkering. Informeer hiervoor bij de RVA.

Recht op andere uitkeringen?
De werkloze zelfstandige heeft dus slechts in bepaalde gevallen recht op een werkloosheidsuitkering. Toch kan hij/zij in bepaalde gevallen recht hebben op andere uitkeringen of voordelen. Een van deze voordelen is de faillissementsverzekering. Dankzij deze verzekering kan een zelfstandige gedurende maximum vier kwartalen zijn rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging behouden, zonder bijdragen te betalen. De faillissementsverzekering geeft de werkloze zelfstandige echter geen recht op pensioen.

Voor de werkloze zelfstandige bestaat er ook zoiets als een faillissementsuitkering. Onder bepaalde voorwaarden kan de zelfstandige gedurende maximum 12 maanden een maandelijksefaillissementsuitkering ontvangen. Opgelet, het gaat hier om maximum 12 maanden gespreid over de volledige beroepsloopbaan van de zelfstandige. Heeft hij na een eerste faillissement recht gehad op 12 maanden uitkering, dan zal hij hierop bij een volgende gelegenheid geen recht meer hebben.

Wanneer de zelfstandige om een of andere reden beslist zijn activiteit vrijwillig stop te zetten, kan hij recht hebben op een voortgezette verzekering. Voor meer uitleg verwijzen wij naar dit artikel.

De zelfstandige geniet veel minder dekkingen dan de loontrekkende. Toch mag hij niet vergeten dat er ook in zijn geval bepaalde rechten voorzien zijn.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , ,