Hoe kan ik als zelfstandige in het buitenland werken?

Het is al niet zo gemakkelijk om juist te weten te komen wat je allemaal moet doen om in orde te zijn, wanneer je als zelfstandige wenst te starten in België. Het zal dus niemand verwonderen dat het nog moeilijker is om hetzelfde te ondernemen in het buitenland. De moeilijkheid ligt op een dubbel niveau. Wat moet je allemaal doen om als zelfstandige te starten in het gekozen land? En wat moet je doen om in orde te zijn/blijven met de sociale zekerheid in ons land?
Het is een zeer complexe materie en we zullen hier zeker niet alle gevallen exhaustief kunnen behandelen. Toch gaan we proberen enkele praktische richtlijnen te geven.

Alles hangt af van je situatie
Wanneer je als zelfstandige in een ander land wenst te werken, dan zijn verschillende situaties mogelijk: je bent al zelfstandige in België, of je bent nog werknemer in België. Ben je van plan je beroepsactiviteiten in België verder te zetten of niet? Voor hoe lang ga je naar het buitenland? Heb je een oog op een land van de Europese Economische Ruimte of een land daarbuiten? Welke banden/(socialezekerheids)akkoorden heeft ons land met dat land? Het antwoord op al deze vragen zal de situatie beïnvloeden.

Als zelfstandige in het buitenland
De eerste vraag die zich stelt is: “welk buitenland”? We zijn ver van de periode toen er alleen een “eigen land”en een buitenland bestond. Door de Europese eenmaking en het vrije verkeer van personen is de vestiging in een ander land van de Europese Unie veel gemakkelijker geworden. Al zijn er binnen de landen van de Europese Unie nog kleine administratieve verschillen tussen de Schengenlanden en de andere, toch moeten wij in dit verband spreken van de landen van de Europese Economische Ruimte, eerder dan van de landen van de Europese Unie. We hebben het dus over de 28 landen van de Europese Unie, plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. De EU heeft met Zwitserland bilaterale akkoorden afgesloten, maar buiten de EER.

Voor hoe lang?
De volgende vraag is: voor hoe lang ga je naar het buitenland? Als je reeds als zelfstandige gevestigd bent in België en van plan bent na een bepaalde periode in ons land verder te werken, dan is het eigenlijk niet zo moeilijk. Indien twee voorwaarden vervuld zijn, kan er sprake zijn van “detachering“. Dan kan ook tijdens de opdracht in het buitenland de sociale zekerheid vanuit België geregeld blijven. Het moet vooreerst gaan om een gelijkaardige zelfstandige activiteit, met andere woorden, je moet in het buitenland hetzelfde beroep uitoefenen als in België. Ten tweede mag de verwachte duur van de detachering hoogstens 24 maanden bedragen. Na deze periode moet je weer in België aan de slag gaan of andere maatregelen treffen om in orde te zijn.

Dit was een gemakkelijk aspect van het werken in het buitenland. We gaan nu verder onderzoeken hoe het zit in andere situaties.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , ,