Is een VAPZ interessant voor de aankoop van vastgoed?

Bent u zelfstandige en hebt u een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afgesloten? Wel, dan kunt u dit contract op een zeer voordelige manier gebruiken als u vastgoed wil aankopen. We zetten de verschillende opties voor u uiteen.

U kunt uw VAPZ (maar ook uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging) op twee manieren inzetten voor uw vastgoedplannen: via een voorschot of via een inpandgave met wedersamenstelling.

Voorschot
Stel, u bent zelfstandige en wil een huis kopen aan de kust dat u voorlopig wenst te verhuren. U beschikt echter over te weinig eigen kapitaal om het aankoopbedrag meteen te betalen. U kunt in dat geval een voorschot op uw VAPZ nemen. Het is immers perfect mogelijk om de de reserve in uw VAPZ te gebruiken om onroerende goederen te kopen, bouwen of verbouwen.

Op het gedeelte dat u als voorschot ontvangt, betaalt u mogelijk een intrest of een eenmalige, forfaitaire fee. Dat hangt af van de voorwaarden van uw VAPZ-contract. Elke verzekeraar voert op dit vlak zijn eigen commerciële politiek. U kunt ervoor kiezen om het ontleende bedrag na een tijd terug te betalen of niet. In dat laatste geval wordt het uitgekeerde voorschot in mindering gebracht van het eindkapitaal.

Opgelet, ook op het uitgekeerde voorschot betaalt u taksen op het moment dat het resterende kapitaal van uw contract uitbetaald wordt.

Voorbeeld
U hebt een VAPZ. Op uw 50ste wil u een appartement aan zee kopen. U vraagt een voorschot op de reserve in uw VAPZ op van 75.000 euro. U betaalt hiervoor een intrest aan de verzekeraar tot uw 65ste. In tussentijd blijft die 75.000 euro u echter ook intresten opleveren in uw VAPZ, ook al is ze intussen aan u uitgekeerd. Op de eindvervaldag van uw VAPZ, op uw 65ste dus, wordt het resterende bedrag uitbetaald (uw voorschot van 75.000 euro wordt in mindering gebracht).

Inpandgave
Een andere mogelijkheid bestaat erin om uw VAPZ in pand te geven aan een bank of verzekeraar die op basis hiervan een hypotheeklening toekent. Concreet zal u dan verder de VAPZ-premies blijven betalen, waarna op de eindvervaldag het kapitaal van uw VAPZ gebruikt wordt om uw lening in één keer terug te betalen. Tijdens de duur van de lening betaalt u wel nog intresten op de ontleende som.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , , ,