Kan ik als zelfstandige bijverdienen na mijn pensioen? (1)

We gaan niet nogmaals herhalen dat een zelfstandige een mager pensioen krijgt. Velen zijn dus genoodzaakt ook na de pensioenleeftijd verder te werken. Anderen doen het uit vrije wil, omdat ze het graag doen. Maar mag ik als zelfstandige bijverdienen na mijn pensioen, hoeveel en onder welke voorwaarden? Dit gaan wij nu bekijken.

Mag ik na mijn pensioen werken?
Het antwoord is duidelijk: ja. Ik mag zowel als bediende als als zelfstandige een beroepsactiviteit verderzetten of zelfs beginnen. Er zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden aan deze activiteit.

Ik moet de beroepsactiviteit aangeven
De algemene regel is dat alle gepensioneerde zelfstandigen en werknemers verplicht zijn hun beroepsactiviteit vooraf aan te geven. Er is wel een evolutie in deze materie: sinds enige tijd moeten gepensioneerden ouder dan 65 jaar (met een carrière van 42 jaar) deze activiteit niet meer aangeven als zij een pensioen ontvangen. Die aangifte blijft verplicht in het jaar waarin je pensioen ingaat.
Deze aangifteplicht heeft dus betrekking op alle werknemers van de private of openbare sector, vrije beroepen, (politieke) mandaten, beheerders en andere vennoten, enz. Voor al deze functies zijn de inkomsten beperkt, met uitzondering van wetenschappelijke of artistieke werken.
De aangifte van de activiteit moet ten laatste 30 dagen na de mededeling van de beslissing van de toekenning van het pensioen gebeuren. Begin je er later aan, dan heb je 30 dagen de tijd na de start van de beroepsactiviteit. Telkens er iets in je beroepsactiviteit wijzigt, moet je dat aangeven, op straffe van sancties.

Hoe? Voor een zelfstandige, door het opsturen van een “aangifte van beroepsactiviteiten” naar de RVP of het RSVZ.

Ik moet de grensbedragen respecteren
Eerst het goede nieuws: er is ook hier een positieve evolutie. Dankzij het koninklijk besluit van 18 juni 2013 (geldig met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013) mogen 65-plussers onbeperkt bijverdienen op voorwaarde dat zij minstens 42 loopbaanjaren kunnen bewijzen op het ogenblik van hun pensionering. Deze regels gelden vanaf het inkomstenjaar 2013.

Het gaat hier enkel om het bijverdienen van mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en die tevens een volledige loopbaan van 42 jaar kunnen voorleggen. Er is dus geen volledige vrijheid voor wie niet aan deze twee voorwaarden beantwoordt. Het is ook belangrijk te noteren dat je geen pensioenrechten meer kunt opbouwen wanneer je reeds een pensioen ontvangt.

Maar hoe zit het nu voor wie niet aan deze voorwaarden beantwoordt ? En zijn er geen andere voorwaarden om als gepensioneerde zelfstandige geld te mogen verdienen? En welke zijn de sancties voor wie deze regels niet naleeft? Dit zullen we verder zien.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , ,