Vanaf wanneer kan men een groepsverzekering laten uitbetalen?

Een groepsverzekering is een polis die afgesloten wordt door werkgevers ten voordele van hun werknemers. Via een groepsverzekering bouwen werknemers een aanvullend pensioen op. Maar vanaf welke leeftijd kunnen ze het opgebouwde pensioenkapitaal opvragen?

De werknemer kan het kapitaal van zijn groepsverzekering ten vroegste opvragen vanaf zijn 60ste als het pensioenreglement dit voorziet Om het belastingtarief te kennen dat toegepast wordt, maken we een onderscheid tussen de leeftijd bij opvraging enerzijds en de aard van de premies anderzijds:

  • Het gedeelte van het kapitaal dat opgebouwd is door premies van de werknemer zelf: de belastingvoet bedraagt 16,5%, tenzij de werknemer wacht tot hij 65 is om het geld op te vragen. In dat laatste geval bedraagt het belastingtarief maar 10%.
  • Het gedeelte van het kapitaal dat opgebouwd is door werkgeversbijdragen: hier hangt het belastingtarief af van de leeftijd van de werknemer bij de opvraging.
Leeftijd bij opvraging Belastingvoet
60 jaar 20%*
61 jaar 18%*
62 – 64 jaar 16,5%
65 jaar 10%**

* zonder opname van het wettelijk pensioen, anders is het 16,5%
** op voorwaarde dat de werknemer tot die leeftijd effectief actief blijft, anders is het 16,5%.

Voorschot

Betekent dit dat een werknemer helemaal niet van zijn groepsverzekering kan profiteren vóór zijn 60ste? Neen, hij heeft altijd de mogelijkheid om een voorschot op te vragen voor zover deze mogelijkheid voorzien is door de werkgever. Concreet kan de werknemer een bepaald percentage van de opgebouwde reserve opvragen als voorschot in het kader van het aankopen, bouwen of verbouwen van vastgoed.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , ,