Zitten groepsverzekeringen in de databank van SIGeDIS?

De databank voor Belgische en buitenlandse aanvullende pensioenen, alias SIGeDIS of DB2P, bevat gegevens over de pensioenplannen voor werknemers,  ambtenaren, en zelfstandigen. Op termijn zullen werknemers deze databank zelf kunnen consulteren.

SIGeDIS staat voor Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales. Deze vzw verzamelt de sociale gegevens van individuen doorheen hun loopbaan. Andere overheidsdiensten (fiscus voor de 80%-regel, RSZ voor de 8,86%-bijdrage, en FSMA) gebruiken deze data veelvuldig. De Rijksdienst voor Pensioenen doet bijvoorbeeld een beroep op deze gegevens om de pensioenrechten van werknemers van de eerste pijler te berekenen.

In de databanken worden ook de aanvullende pensioenplannen opgenomen, zoals groepsverzekeringen. Bedoeling is dat werknemers op termijn zelf deze databank kunnen raadplegen om hun pensioenrechten te bekijken en eventuele ‘vergeten’ pensioenvoordelen op te sporen. Dit is vandaag echter nog niet mogelijk.

Welke gegevens over groepsverzekeringen worden bijgehouden in de databank?

  • het type pensioenplan
  • de voordelen voor de werknemer
  • de premiestortingen door de werkgever
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , ,