Arbeidsongeschiktheid? “De gevolgen zijn toch niet zo erg. Ik kan dit wel overbruggen.”

Arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider is één van de tien belangrijkste oorzaken van faillissementen. Hoe kunt u zich daartegen beschermen?

Als zelfstandige beschikt u over een minder groot vangnet in de sociale zekerheid dan als werknemer. U moet dan ook zelf de nodige voorzorgen nemen om u te beschermen tegen inkomensverlies.

Waarop heeft u recht?

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt als zelfstandige, dan hebt u recht op de volgende bedragen:

Primaire arbeidsongeschiktheid (de eerste twaalf maanden)  

Daguitkering:

Gerechtigde
 met gezinslast Alleenstaande
gerechtigde Samenwonende
gerechtigde
53,99 EUR 40,81 EUR 33,13 EUR

Invaliditeit (vanaf de dertiende maand)

Daguitkering:

Situatie Gerechtigde
 met gezinslast Alleenstaande
gerechtigde Samenwonende
gerechtigde
Zonder stopzetting van zijn bedrijf 53,99 EUR 40,81 EUR 33,13 EUR
Met stopzetting van zijn bedrijf 53,99 EUR 43,21 EUR 37,05 EUR

Opgelet, dit gaat om brutobedragen. Bovendien gelden een aantal administratieve en medische voorwaarden. We verwijzen u hiervoor door naar deze site.

Zelf actie ondernemen

Om uw inkomensverlies te beperken, kunt u een polis Gewaarborgd Inkomen afsluiten. Die zorgt ervoor dat u een rente krijgt als u arbeidsongeschikt wordt. U kunt fiscaal tot 100% van uw inkomsten verzekeren (bij sommige verzekeraars tot 80%, afhankelijk van de financiële acceptatieregels) en deze polis aftrekken als beroepskost. Uzelf bent hierbij de begunstigde van de uitkeringen.

De polis bevat mogelijk wel een wacht- of carenztijd. Dat is de periode na het ongeval waarvoor de verzekeraar geen bedrag uitkeert. Een voorbeeld: voorziet uw polis in een carenztijd van 60 dagen, dan komt de verzekeraar tussen vanaf dag 61. Hoe langer de wachttijd in uw contract, des te lager de premie u betaalt. Is er in uw polis een Engelse vrijstelling mogelijk, dan kunt u met terugwerkende kracht de eerste zestig dagen toch uitbetaald krijgen.

Afhankelijk van uw leeftijd, beroep, het verzekerde loon, uw gezondheidstoestand en levensstijl moet u mogelijk een vragenlijst invullen of langsgaan bij de dokter voor een check-up.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , ,