De nieuwe woonbonus: wat weten we al?

Sinds 1 juli 2014 is de woonbonus niet langer een federale, maar wel een gewestelijke bevoegdheid. We geven u de wijzigingen mee die dit voor u meebrengt.

Sluit u een hypothecair krediet af na 1 januari 2015, dan valt dit onder de regeling van het betrokken Gewest. Tenzij het gaat om een herfinanciering van een krediet dat afgesloten werd vóór 1 januari 2015. Dit betekent dus dat de fiscale voordelen niet meer hetzelfde zijn in de drie gewesten.

Welke regelingen zijn van kracht?

Beschrijving Vlaanderen Wallonië Brussel
Basisbedrag € 1.520 € 2.290 € 2.290
Verhoging gedurende eerste 10 jaar € 760 € 760 € 760
Verhoging voor kinderlast (>3 kinderen) € 80 € 80 € 80
Indexatie Bedragen worden niet geïndexeerd Bedragen werden geïndexeerd Bedragen werden geïndexeerd
Tarief belastingvoordeel 40% 40% 45%

In Brussel zou er ten vroegste vanaf 2017 een nieuwe fiscale regeling uitgevaardigd worden.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , ,