Hoe fiscaal voordelig een huis kopen als zelfstandige?

Bent u zelfstandige en wil u vastgoed verwerven? Dan beschikt u over meerdere interessante opties. Wij lichten deze alvast kort voor u toe.

Vruchtgebruik
Een vaak voorkomende techniek die zelfstandigen toelaat om op een voordelige manier vastgoed te verwerven, is de zgn. vruchtgebruikconstructie. Concreet koopt uw vennootschap het vruchtgebruik en koopt u zelf de naakte eigendom. Wanneer het vruchtgebruik afloopt, wordt u automatisch de volle eigenaar (naakte eigendom + vruchtgebruik) van het pand. Het voordeel is dat de vennootschap doorheen de jaren de grootste investering gedragen heeft, maar het pand uiteindelijk toch uw privé-eigendom wordt.

De fiscale administratie houdt evenwel een oogje in het zeil bij vruchtgebruikconstructies. De fiscus wil immers zeker zijn dat zelfstandigen bij vruchtgebruikconstructies niet proberen om onrechtmatig veel kosten door de vennootschap te laten dragen. In dat kader is de zgn. waardering van het vruchtgebruik cruciaal. Binnen een totaal van 100% (naakte eigendom en vruchtgebruik) wordt een verdeling opgesteld. Deze waardering van het vruchtgebruik gebeurt op basis van de jaarlijkse huurwaarde van het betrokken pand.

Voorschot op VAPZ of IPT
De kans bestaat dat u voor de aankoop van een pand een krediet nodig heeft. Om het privégedeelte (gedeeltelijk) te financieren, kunt u ook een beroep doen op uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of uw individuele pensioentoezegging (IPT). Zo kunt u immers, voor de aankoop van vastgoed, onder bepaalde voorwaarden een voorschot vragen op de reserve in beide contracten. In ruil voor het voorschot betaalt u dan mogelijk een intrestvoet aan uw verzekeraar, al hangt dat af van uw contractvoorwaarden. U kunt het voorschot op een later tijdstip terugbetalen of niet. In het laatste geval zal het uiteindelijke pensioenkapitaal uiteraard lager liggen.

Inpandgave
U kunt ook uw VAPZ – en/of IPT-contracten in pand geven aan de financiële instelling die u een krediet verstrekt. Hierbij wordt het krediet op de einddatum afgelost door de kapitalen in VAPZ en/of IPT-contracten.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , ,