Wat met een IPT bij ziekte? 

U bouwt een aanvullend pensioen op via een individuele pensioentoezegging. Plots wordt u voor langere tijd ziek en kunt u gedurende een half jaar niet werken. Welke impact heeft deze periode van arbeidsongeschiktheid op uw IPT?

Een individuele pensioentoezegging (IPT) bouwt een aanvullend pensioenkapitaal op. Uw vennootschap betaalt hiervoor de premies. Maar naast de opbouw van een aanvullend pensioen is het ook mogelijk om een aantal aanvullende dekkingen te onderschrijven:

  • een rente bij arbeidsongeschiktheid: als u arbeidsongeschikt wordt, dan keert de verzekeraar u een rente uit om het inkomensverlies (gedeeltelijk) te compenseren.
  • een overlijdensdekking: als u overlijdt vóór de eindvervaldag van de polis, dan krijgen de begunstigden in de polis een kapitaal uitgekeerd.
  • een waarborg Premievrijstelling: deze dekking zorgt ervoor dat, als u arbeidsongeschikt wordt, de verzekeraar zelf de premies verder betaalt voor uw IPT. Op die manier bouwt u verder een pensioenkapitaal op en blijft eventueel ook uw overlijdensdekking intact. Hebt u geen waarborg Premievrijstelling, dan bestaat de kans dat uw vennootschap door de lagere inkomsten ook minder financiële ruimte heeft om de premies voor uw IPT verder te betalen. En als er minder premies betaald worden, dan daalt ook het uiteindelijke pensioenkapitaal dat opgebouwd wordt.

Op de premies voor deze waarborgen wordt een taks geheven van 9,25%.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , ,