De wettelijke pensioenleeftijd voor wie geboren is in 1964 of later?

Voor u komt de wettelijke pensioenleeftijd op 67 jaar te liggen.

Zal u tot uw 67ste moeten werken? Niet noodzakelijk. Mensen met een zware en/of lange loopbaan zullen waarschijnlijk nog altijd met vervroegd pensioen kunnen gaan. Vervroegd pensioen zal kunnen vanaf 63 jaar, mits een loopbaan van 42 jaar. De overheid zal ook enkele uitzonderingen inbouwen die het mogelijk maken om vanaf 60 jaar te kunnen stoppen. De nadruk ligt wel op ‘enkele uitzonderingen’. Maar hierover is nog geen akkoord. In de loop van 2017 zou duidelijk moeten worden wat een zwaar beroep is en wanneer deze groep met vervroegd pensioen zal kunnen gaan.

Tijdens het recent begrotingsoverleg (midden oktober 2016) toonde de regering-Michel dat het menens is met de ‘uitzonderingen’ en keurde opnieuw enkele opvallende pensioenhervormingen goed. Daarbij worden enkele gunstregimes afgeschaft. Treinbestuurders en treinbegeleiders van de NMBS en militairen zullen ook langer moeten werken. De wettelijke pensioenleeftijd wordt gradueel opgetrokken tot de leeftijd van 63 jaar in 2030, mits een loopbaan van 42 jaar.

Tellen de twee extra jaren mee voor het pensioen? 

  • Bent u werknemer of zelfstandige? Ja. Langer werken zal ook een hoger pensioen opleveren.
  • Bent u ambtenaar? Dan zult u waarschijnlijk langer moeten werken voor ongeveer hetzelfde wettelijk pensioen. Nog tijdens het recent akkoord heeft de regering-Michel herbevestigd dat ze de gunstige pensioenberekening van enkele uitzonderingen bij ambtenaren wil laten uitdoven.

 

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , ,