Erfbelasting: de principes

Zoals vele andere materies in ons land hebben successie- en schenkingsrechten een copernicaanse revolutie ondergaan. Sinds 1 januari 2002 kregen de gewesten de bevoegdheid in verband met de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen. Sedert 1 januari 2015 mogen de gewesten zelf de belastingen innen. Toch zijn de principes dezelfde gebleven. Maar wie zegt “identieke principes”, zegt natuurlijk niet “identieke tarieven”.

De fiscale woonplaats van de overledene
Het eerste principe, waaruit de rest zal voortvloeien, is het gewest van de fiscale woonplaats van de overledene.  Dit is de regio waarin de overledene de vijf laatste jaren van zijn leven gewoond heeft. Heeft de erflater in verschillende gewesten gewoond, dan telt het gewest waar de persoon in zijn vijf laatste levensjaren het langst gewoond heeft. Het formulier van aangifte van de nalatenschap moet dus naar de bevoegde diensten van de desbetreffende regio gestuurd worden. Voor het Vlaamse gewest is dit: Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat 16, 9300 Aalst. Voor het Waalse en het Brussels hoofdstedelijk gewest moet de aangifte worden ingediend bij het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats heeft gehad. Wanneer de persoon in ons land overleden is, moet de aangifte binnen de vier maanden ingediend worden. Indien het om een ander land van de Europese Economische Ruimte gaat, bedraagt de termijn vijf maanden; daarbuiten, zes maanden.

De graad van verwantschap
Het tweede principe dat het niveau van de belasting zal bepalen, is de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgename. In alle regio’s geldt het principe dat, hoe nauwer de graad van verwantschap, hoe lager de erfbelasting.

De omvang van de nalatenschap
Het derde principe is de omvang van de nalatenschap.  Hoe groter het bedrag, hoe hoger het tarief. De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene. Let op : de tarieven worden per erfgenaam berekend, en ze worden in Vlaanderen ook afzonderlijk berekend op het roerende en het onroerende gedeelte van de nalatenschap. Wallonië maakt geen opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen.

We geven hieronder de tarieven in functie van de belastbare schijven, per gewest en per graad van verwantschap. Voor meer details richt u zich best tot een meer bevoegde persoon, zoals een notaris.

Vlaanderen: in rechte lijn en tussen partners
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 50.000 3%
50.000,01 250.000 9%
vanaf 250.000,01 27%
Vlaanderen: in zijlijn (tussen broers en zussen)
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 75.000 30%
75.000,01 125.000 55%
vanaf 125.000,01 65%
Vlaanderen: tussen andere personen
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 75.000 45%
75.000,01 125.000 55%
vanaf 125.000,01 65%


Brussels Hoofdstedelijk gewest:
in rechte lijn en tussen partners
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 50.000 3%
50.000,01 100.000 8%
100.000,01 175.000 9%
175.000,01 250.000 18%
250.000,01 500.000 24%
vanaf 500.000,01 30%
Brussels Hoofdstedelijk gewest:
in zijlijn (tussen broers en zussen)
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 12.500 20%
12.500,01 25.000 25%
25.000,01 50.000 30%
50.000,01 100.000 40%
100.000,01 175.000 55%
175.000,01 250.000 60%
vanaf 250.000,01 65%
Brussels Hoofdstedelijk gewest:
voor ooms, tantes neven en nichten
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 50.000 35%
50.000,01 100.000 50%
100.000,01 175.000 60%
175.000,01 70%
Brussels Hoofdstedelijk gewest:
tussen anderen
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 50.000 40%
50.000,01 100.000 55%
100.000,01 175.000 65%
vanaf 175.000,01 80%


Wallonië: in rechte lijn en tussen partners
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 12.500 3%
12.500,01 25.000 4%
25.000,01 50.000 5%
50.000,01 100.000 7%
100.000,01 150.000 10%
150.000,01 200.000 14%
200.000,01 250.000 18%
250.000,01 500.000 24%
500.000,01 30%
Wallonië: in zijlijn (tussen broers en zussen)
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 12.500 20%
12.500,01 25.000 25%
25.000,01 75.000 35%
75.000,01 175.000 50%
vanaf 175.000,01 65%
Wallonië: voor ooms, tantes neven en nichten
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 12.500 25%
12.500,01 25.000 30%
25.000,01 75.000 40%
75.000,01 175.000 55%
vanaf 175.000,01 70%
Wallonië: tussen anderen
Belastbare schijf in euro
Van tot en met tarief in % (per schijf)
0,01 12.500 30%
12.500,01 25.000 35%
25.000,01 75.000 60%
vanaf 75.000,01 80%  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , , ,