Hoeveel houdt u netto over van uw wettelijk pensioen?

Uw nettopensioen is niet uw bruto pensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om uw (verwacht) pensioen te berekenen. De bedragen hieronder zijn geldig vanaf 1 juni 2016.

Er zijn drie soorten afhoudingen van uw bruto pensioen:

De bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV-bijdrage) 

Deze bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van uw pensioen. Ze wordt ingehouden als het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen hoger ligt dan € 1.709,07 (voor gezinspensioenen) en € 1.442,08 (voor een alleenstaande gepensioneerde).  Weet ook dat deze bijdrage uw mutualiteitsbijdrage niet vervangt. Deze betaalt u apart.

De solidariteitsbijdrage

Dit is een progressieve bijdrage van maximaal 2%. Ze wordt berekend op het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen. Ze wordt afgehouden vanaf € 2.620,57 (voor gezinspensioenen) en € 2.266,69 (voor een alleenstaande gepensioneerde).

De bedrijfsvoorheffing

Het voorschot op de personenbelasting hangt af van uw pensioenbedrag, uw gezinssituatie en van het aantal personen ten laste. Onder een bepaalde drempel bent u geen belasting verschuldigd. Zonder kinderen ten laste wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden zodra het pensioen meer bedraagt dan € 1.665 voor gezinspensioenen en meer dan € 1.170 euro voor een alleenstaande gepensioneerde.

De laagste pensioenen betalen dus geen RIZIV- en solidariteitsbijdrage noch belastingen.

Uw pensioen berekenen

Op verschillende websites kunt u uw pensioen te berekenen.

Of u kan ook bellen naar ‘De Pensioenlijn‘
Op het gratis telefoonnummer 1765 kunt u terecht met al uw vragen over het wettelijke en aanvullend pensioen.

De Federale Pensioendienst stuurt tot eind 2017 niet langer automatisch een pensioenraming naar werknemers die 55 jaar worden. U kunt wel nog zelf een raming maken op mypension.be.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , , , ,