Panama Papers, SwissLeaks, LuxLeaks, … hoe weet ik in welke fondsen en bedrijven ik beleg?

Stel, u wil een gedeelte van uw spaargeld beleggen in fondsen. Dat kan via de bank (beleggingsfonds), maar ook via een verzekeraar (een tak 23-levensverzekering). Maar hoe weet u precies in welk fonds u investeert?

Als potentieel belegger beschikt u over heel wat informatiebronnen in verband met de beleggingsfondsen waarin u zou willen investeren.

Eén van de belangrijkste is ongetwijfeld de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) of het Key Investor Information Document (KIID). Dit document bezorgt u op een beknopte wijze alle essentiële eigenschappen van het fonds. U vindt er informatie over de naam van het fonds, het beleggingsbeleid, de risicoklasse, de in het verleden behaalde resultaten, de kosten … U krijgt dit document gratis ter beschikking vooraleer u beslist hebt om al dan niet te beleggen in het fonds. Belangrijk is dat dit document op een gestandaardiseerde manier is opgebouwd, met vaste rubrieken. Dit maakt het voor u makkelijker om verschillende fondsen met elkaar te vergelijken, precies omdat de informatie op de KIID’s steeds op dezelfde manier gestructureerd is. Er geldt een maximaal aantal pagina’s (3 A4-bladzijden), zodat financiële instelling beknopt moeten blijven, en bovendien moeten ze vakjargon zoveel mogelijk vermijden. De EBI of KIID is dus in een begrijpelijke taal geschreven. De financiële instellingen zijn verplicht om dit document steeds up-to-date te houden.

Een andere informatiebron is de prospectus. Dit soms vrij lijvige document vertelt u alles over het fonds en de uitgiftevoorwaarden. Ook wordt er ingegaan op kosten, fiscale aspecten … en  krijgt u meer info over de financiële instelling die het fonds uitgeeft. Feit is dat een prospectus vaak een stuk moeilijker te begrijpen valt dan een EBI of KIID.

Ook in de beheersreglementen van de verzekeraars vindt u interessante info terug: het investeringsdoel, de investeringspolitiek, rendementen uit het verleden, risicoklassen, de link naar de prospectussen …

Verder kunt u uiteraard informatie inwinnen bij uw verzekeringsmakelaar of bankmedewerker. Een verzekeringsmakelaar kan u bijvoorbeeld informatie geven over fondsen of tak 23-producten van meerdere maatschappijen.

Wat kunt u verder nog doen om meer te weten te komen over een fonds of over de bedrijven waarin het fonds belegt?

  • de gespecialiseerde pers lezen, waarin soms commentaren gegeven worden over het economische klimaat, beleggingsopportuniteiten of specifieke fondsen.
  • technische of commerciële fiches van de producten (dit zijn natuurlijk eenzijdige documenten)
  • jaarverslagen of tussentijdse cijfers van bedrijven checken

Meer info over de Tak 23 verzekering.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , ,