Waarom een tak 23-verzekering interessant kan zijn voor nieuw samengestelde gezinnen en feitelijke samenwonenden …

De successierechten in het kader van nieuw samengestelde gezinnen of feitelijk samenwonende koppels kunnen soms erg hoog uitvallen. Het komt er dus op aan om binnen het huidige erfrecht op zoek te gaan naar interessante manieren om (een deel van) het vermogen door te geven. Hoe dat kan, leggen we u kort uit.

Enkele voorbeelden van delicate situaties:

  • Jan woont feitelijk samen met zijn nieuwe partner Dora. De kinderen van Jan kunnen echter helemaal niet overweg met Dora en breken volledig met hun vader. Jan is eigenaar van een woning. Als Jan overlijdt, dan gaat de woning naar de kinderen en blijft Dora in de kou staan. Idem dito voor alle spaarcenten van Jan.
  • Marianne is moeder van twee dochters. Ze woont feitelijk samen met Pedro, die één zoon heeft. Marianne wil graag een deel van haar nalatenschap doorgeven aan de zoon van Pedro, maar dit is vandaag niet automatisch voorzien in het wettelijk erfrecht.

Mogelijke oplossingen:

  • Een testament geeft u de kans om vrij de begunstigden aan te duiden van uw nalatenschap. Opgelet, die vrijheid is niet onbeperkt. U moet rekening houden met de zgn. reservataire erfgenamen (kinderen of ouders). Die hebben sowieso recht op een deel van de erfenis.
  • U kunt ook een levensverzekering (tak 21 of tak 23) onderschrijven. U kunt daarbij zelf kiezen wie u als begunstigde aanduidt voor het geval u zou overlijden vóór het einde van de polis. Ook hierbij moet u echter rekening houden met de reservataire erfgenamen. Uw verzekeringsmakelaar helpt u hierbij.
  • Ook een schenking is een mogelijke optie. U laat zich hiervoor best bijstaan door een notaris.
  • Een ingrijpendere oplossing om stiefkinderen te begunstigen inzake successie is adoptie.
  • De wet-Valkeniers zegt dat gehuwde partners in een nieuw samengesteld gezin, waarbij één van beiden kinderen heeft uit een vorige relatie, in een huwelijkscontract een regeling kunnen treffen inzake de erfenisrechten.

Meer info over de Tak 23 verzekering.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , ,