Wat houden de invaliditeitswaarborgen in bij een beleggingsverzekering?

Als u investeert in een tak 23-beleggingsverzekering (rendement gelinkt aan onderliggende fondsen), dan bestaat de kans dat uw belangrijkste oogmerk erin bestaat een mooi rendement te boeken met uw belegging. Dit neemt niet weg dat het ook om een ‘verzekering’ gaat. U hebt de mogelijkheid om een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven die u en/of uw nabestaanden financiële zekerheid bieden als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. We gaan hier wat dieper in op de arbeidsongeschiktheidswaarborgen.

Als u arbeidsongeschikt wordt voor een langere periode, zullen uw inkomsten dalen, maar uw vaste kosten blijven dezelfde. Om financiële problemen te vermijden, kunt u twee waarborgen onderschrijven. Die beschermen uw gezin en uzelf tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid.

Over welke waarborgen gaat het?

  • De waarborg Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan krijgt u maandelijks een rente uitgekeerd. Die staat in verhouding tot uw rekeningtegoed en tot uw graad van arbeidsongeschiktheid. Doorgaans wordt een graad van 67% arbeidsongeschiktheid en hoger als volledige arbeidsongeschiktheid beschouwd.

De waarborg voorziet steeds in een wachttijd. Dit houdt in dat de arbeidsongeschiktheid steeds een bepaalde minimumduur moet hebben om in aanmerking te komen voor een rente-uitkering. Bovendien moet de arbeidsongeschiktheidsgraad minstens gelijk zijn aan 25%.

  • De waarborg Premievrijstelling

Deze dekking houdt in dat, als u arbeidsongeschikt wordt, de verzekeraar de premies voor uw tak 23-verzekering verder voor zijn rekening neemt. Op die manier blijft u verder sparen, ook al hebt u zelf geen financiële ruimte meer hiervoor.

Meer info over de Tak 23 verzekering.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , ,