5 manieren om successierechten te vermijden

Bij een overlijden gaat het vermogen van de overledene op zijn erfgenamen over. De fiscus is er echter vaak als de kippen bij om zijn deel op te eisen. De regel luidt: hoe groter uw vermogen is, hoe meer successie u betaalt. Bovendien bepaalt ook de graad van verwantschap hoeveel successie u de fiscus verschuldigd bent. U kunt die successierechten echter op verschillende manieren beperken of zelfs vermijden.

Hand- of bankgift

Bij een handgift wordt een bedrag gegeven, bij een bankgift wordt het overgeschreven op de rekening. In beide gevallen geldt de regel van 3 jaar: er zijn geen successierechten verschuldigd als de schenker na de gift nog minstens 3 jaar in leven blijft.

Schenking registreren

Het is perfect mogelijk om een schenking te laten registreren bij de notaris. Zo vermijd je de 3-jaar-regel (zie hoger), maar dan moeten er wel schenkingsrechten betaald worden. Hoeveel die bedragen, hangt af van gewest tot gewest.

Schenking met vruchtgebruik of levenslang recht

Ouders kunnen hun kinderen een onroerende goed schenken, waarbij ze zelf het vruchtgebruik behouden. Dan hebben ze een levenslang recht om er te wonen of om de huuropbrengsten op te strijken. Naar analogie hiermee kan dit ook voor roerende goederen, zoals een geldsom. De schenkers hebben dan een levenslang recht op de intresten uit dit kapitaal.

Levensverzekering

Een ander middel om successierechten te vermijden, is een schenkingsverzekering of successieverzekering. Uw kinderen sluiten die af op uw hoofd: als u binnen drie jaar na de schenking overlijdt, dan wordt een kapitaal betaald dat overeenstemt met de successie- of schenkingsrechten.

Huwelijkscontract

Als u een huwelijkscontract heeft, benut u misschien nog niet alle mogelijkheden op vlak van successie. Een huwelijkscontract bevat bij veel mensen een clausule ‘langst-leeft-al-heeft’. Bij deze regeling gaat het volledige vermogen bij overlijden over op de partner. Deze vorm van vermogensoverdracht is vooral fiscaal weinig aantrekkelijk. Een interessantere clausule zou voor u het keuzebeding kunnen zijn. Dankzij deze formule bezit de langstlevende veel meer mogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld eigendommen in vruchtgebruik geven. Een andere mogelijkheid is de volledige eigendom of slechts een gedeelte ervan op te eisen.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , ,