Belastingen: is een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar?

We hebben onlangs gezien wat een schuldsaldoverzekering juist is en of deze verplicht is. We gaan nu zien hoe men er fiscaal het beste uit kan halen: is deze verzekering fiscaal aftrekbaar? En is het eigenlijk wel interessant de schuldsaldoverzekering in de belastingaangifte te vermelden? Er zijn twee mogelijkheden.

Niet aangeven?

Men kan zich de vraag stellen hoe een schuldsaldoverzekering niet aangeven fiscaal interessant kan zijn. Op het eerste zicht lijkt dit tegenstrijdig. Nochtans… Wie de premies voor de verzekering in zijn belastingaangifte vermeldt, zal niet verwonderd zijn te horen dat ook het bij overlijden uitgekeerde kapitaal belast zal worden. Wenst men dat de nabestaanden bij overlijden een zo groot mogelijke som ontvangen, dan kan het interessant zijn de premies niet aan te geven. Het uitgekeerde kapitaal zal slechts aan de belastingen ontsnappen indien ook de premies nooit aangegeven werden. Daartegenover staat vanzelfsprekend dat men in dat geval geen belastingvermindering krijgt.

Of toch?

Het meest logische en het meest gebruikelijke is natuurlijk de premies van de schuldsaldoverzekering aan te geven. Maar opgelet: deze premies worden meegerekend in de totale som die aangegeven kan worden voor de kapitaalaflossingen en interesten. Wanneer de maximale som door de aflossingen van het kapitaal en de interesten reeds bereikt is, is het onmogelijk om ook nog de premies van de schuldsaldoverzekering in te brengen. Het heeft dus geen enkel nut, men riskeert enkel dat, in geval van overlijden, het uitgekeerde bedrag belast zou worden.

Het is dus slechts aangeraden de premies van de schuldsaldoverzekering aan te geven indien men het maximumbedrag nog niet bereikt heeft. Dit zal alleen het geval zijn, indien men nog niet veel van zijn lening afbetaald heeft. Indien men de lening aan het einde van het jaar aangaat, bestaat er veel kans dat dit het geval is. Voor de inkomens van dat jaar (belastingaangifte van het volgende jaar), kan dat dus wel interessant zijn. Zeker als men opteert voor een eenmalige premie. Dankzij het aangeven van de schuldsaldoverzekering kan men het eerste jaar van de lening gemakkelijker aan het maximumbedrag komen, wat anders misschien niet het geval geweest was.

Het aangeven van de premies van de schuldsaldoverzekering zal dus afhangen van de situatie. Ook hier kan het nuttig zijn de raad in te winnen van een boekhouder.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , ,