Een schuldsaldoverzekering beschermt wel bij overlijden, maar niet altijd bij invaliditeit of ziekte.

Als u een hypotheeklening afsluit, neemt u best ook een schuldsaldoverzekering. Die zorgt ervoor dat uw nabestaanden financieel beschermd worden als u plots zou overlijden. De verzekeringsmaatschappij neemt dan immers (een gedeelte van) de resterende leninglast over. Maar wat als u arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval?

Een plots overlijden zorgt niet alleen voor heel wat emotioneel leed, maar kan ook leiden tot de nodige financiële problemen. Er valt immers een inkomen weg, terwijl de kosten grotendeels dezelfde blijven. Denk bijvoorbeeld aan de maandlasten van de lening. Een schuldsaldoverzekering is dan ook essentieel als u een woonkrediet onderschrijft. U kiest zelf welk percentage van de lening u verzekert. Dat percentage van de maandlast valt weg als de verzekerde plots overlijdt. Concreet sluit u dus best een schuldsaldoverzekering af voor elk van beide partners en voor een aanzienlijk percentage. U kunt perfect beide partners voor 100% verzekeren. In dat geval valt de lening volledig weg als één van beide overlijdt.

De kans bestaat natuurlijk dat u of uw partner arbeidsongeschikt worden door een zware ziekte of ongeval. In dat geval is er geen sprake van een overlijden, maar is werken toch geen optie. Ook dan zijn financiële beslommeringen niet ver weg: de inkomsten vallen sterk terug en op uw schuldsaldoverzekering hoeft u niet meteen te rekenen (het gaat immers niet om een overlijden).

En toch … Het is perfect mogelijk om bij een schuldsaldoverzekering een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven. Daarvoor betaalt u dan wel een bijpremie, maar u geniet wel een belangrijke bijkomende dekking. Over welke extra waarborgen gaat het?

  • Een waarborg Premievrijstelling: als u arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval, dan neemt de verzekeraar de resterende premies voor uw schuldsaldoverzekering voor zijn rekening. U moet de premies dus niet langer zelf betalen, maar blijft wel verzekerd.
  • Een rente bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte of ongeval: die compenseert voor een stuk uw inkomensverlies.

Voor meer informatie neemt u best contact op met een verzekeringsmakelaar. Hij zal samen met u de mogelijkheden overlopen en u een oplossing voorstellen.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , ,