Fiscaal: hoeveel belasting op tak 23?

U belegt een bepaalde som in een tak 23-product, waarvan het rendement gelinkt is aan een of meerdere fondsen. Levert dit u een fiscaal voordeel op? En welke belastingen moet u bij zo’n polis ophoesten?

Fiscaal voordeel

De premies die u stort in een tak 23-levensverzekering zijn niet fiscaal aftrekbaar, tenzij het gaat om een pensioenspaarverzekering. In dat geval kunt u voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) maximaal 940 euro fiscaal voordelig storten. Dit maximum staat los van uw bedrijfsinkomen en de fiscale voordelen via een woonkrediet. De belastingvermindering wordt berekend tegen het uniforme tarief van 30%.

Roerende voorheffing

Het rendement op een tak 23-product is vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit is een belangrijk verschil met tak 21. Daar is roerende voorheffing (30%) verschuldigd als de polis niet langer dan 8 jaar loopt. U kunt de roerende voorheffing in tak 21 dan ook vermijden door de polis langer dan 8 jaar aan te houden of door een aanvullende overlijdensdekking van 130% te onderschrijven.

Premietaks

Op elke storting in het kader van een tak 23-product betaalt u een premietaks van taks 2%.  Het spreekt voor zich dat deze heffing weegt op uw rendement. De premietaks is niet verschuldigd als het gaat om een pensioenspaaroplossing.

Kosten

Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat u op uw levensverzekering instap-, beheers- en uitstapkosten betaalt. Deze zijn echter afhankelijk van het product en de maatschappij die uw voorkeur wegdragen.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , ,