Hoe kan ik fiscaal optimaal pensioensparen als zelfstandige?

Heb je als zelfstandige al nagedacht over je pensioen? Dan weet je dat je wellicht zelf een bijkomende inspanning zult moeten leveren als je een financieel onbezorgde oude dag wilt beleven. Handig is dat je als zelfstandige over meerdere opties beschikt, die je elk nog eens een fiscale bonus kunnen opleveren. Wij wijzen je de weg.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is doorgaans de eerste oplossing waarvoor zelfstandigen kiezen als ze een aanvullend pensioen willen opbouwen. Niet onterecht, want met een VAPZ spaar je voor je pensioen, betaal je minder belastingen en verlaag je ook je sociale bijdragen. Drie zeer goede redenen dus om een VAPZ te onderschrijven. Wel zijn de bijdragen die je maximaal kunt storten beperkt tot maximaal 8,17% (voor een gewoon VAPZ) en 9,40% (voor een sociaal VAPZ) van je netto belastbaar beroepsinkomen. Een mogelijk nadeel van een VAPZ is dat het steeds een gewaarborgd rendement voorziet. En door de lage rentestanden zijn die rendementen de voorbije jaren sterk gedaald.

Heb je nog geen VAPZ, dan doe je er goed aan om er één te onderschrijven. Je kan het ook best aanvullen met een individuele pensioentoezegging (IPT), al kan dat enkel als je met een vennootschap werkt. Het is immers je vennootschap die de premies voor de IPT betaalt en deze ook fiscaal aftrekt. Belangrijk is dat je met je IPT kunt investeren in beleggingsfondsen (tak 23). Zo maak je kans om je rendement hoger te zien uitkomen dan in tak 21, waar je een gewaarborgd rendement krijgt.

Zo kan je via je IPT je jaarpremie opsplitsen in kleinere, maandelijkse premies, om het beleggingsrisico te spreiden. Maar je kan ook werken met een eenmalige premie. Bovendien is het mogelijk om, als je nog niet-benutte fiscale ruimte uit het verleden hebt, deze op te vullen via een backservice. Zo kan je de winst uit je vennootschap fors doen dalen en fiscaal maximaal voordeel boeken.


Meer weten over de Individuele Pensioentoezegging IPT.
Meer weten over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen VAPZ.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , ,