Je IPT optimaal fiscaal benutten, hoe doe je dat?

Werk je als zelfstandige met een vennootschap, dan kan je via die vennootschap een individuele pensioentoezegging (IPT) onderschrijven. Zo bouw je een aanvullend pensioen op en boek je ook een mooi fiscaal voordeel. Maar hoe haal je fiscaal het onderste uit de kan?

Je vennootschap sluit de individuele pensioentoezegging af. Dat betekent dat je vennootschap de verzekeringnemer is en ook de premies betaalt. Jijzelf bent de begunstigde. Zelfs als je bedrijf failliet zou gaan, dan nog is de reserve van je IPT verworven.

Je vennootschap kan de premies voor je IPT aftrekken als beroepskost. Dat gebeurt binnen de 80%-regel. Die regel zegt dat jouw pensioen (de som van je wettelijk en aanvullend bedrijfspensioen) niet hoger mag liggen dan 80% van je laatste brutobezoldiging. Je makelaar kan dus, samen met je boekhouder, perfect berekenen hoeveel premie je vennootschap in je IPT kan storten om fiscaal een maximaal voordeel te genieten. Opgelet, als je vennootschap toch een bedrag stort dat hoger ligt dan de 80%-grens, dan zal het teveel betaalde bedrag niet in aanmerking komen voor aftrek. Belangrijk is ook dat je een maandelijks en regelmatig inkomen uitgekeerd krijgt.

Extra interessant aan een IPT is de zgn. backservice. Zo kan je de fiscale ruimte die je in de voorbije tien jaar niet benut hebt, alsnog invullen door extra premies te storten. We geven een voorbeeld waarin dit handig kan zijn. Je bent al een tijdje zelfstandig en je vennootschap betaalt jaarlijks de premie voor je IPT. Op een bepaald moment verhoog je je loon dat je vennootschap je maandelijks uitkeert. Door die verhoging schuift de 80%-grens op en kan je een hogere premie voor dat jaar storten. Maar daarnaast kan je via een backservice ook de extra ruimte voor de voorbije jaren fiscaal benutten.

Als het zomerakkoord van de regering-Michel in wetteksten omgezet wordt, dan zal de vennootschapsbelasting voor kmo’s dalen. Wellicht gebeurt dit vanaf 2018. Een voorwaarde daarvoor is dat de vennootschap aan minstens één bedrijfsleider een loon uitkeert van € 45.000 (in plaats van € 36.000 nu). Dat zorgt ervoor dat je vennootschap meer premie kan storten voor je IPT en via een backservice een mooie, extra inhaalbeweging kan doen. Voorwaarde is wel dat je een maandelijks en regelmatig inkomen krijgt uit de vennootschap. Wordt zeker vervolgd.


Meer weten over de Individuele Pensioentoezegging IPT.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , ,