Levert een schuldsaldoverzekering voor uw tweede verblijf u een fiscaal voordeel op?

Dat u voor uw enige en eigen woning via de Vlaamse woonbonus een fiscaal voordeel kunt genieten, is bekend. Maar wist u ook dat een tweede woning u ook belastingvoordeel kan opleveren? En zo ook de schuldsaldoverzekering daarvoor.

Voor leningen die afgesloten werden vanaf 1 januari 2016 geldt er in het Vlaamse Gewest een ‘geïntegreerde woonbonus’. Dat wil zeggen dat u niet enkel een woonbonus krijgt voor uw ‘enige’ woning, maar ook voor een tweede, derde, … woning. De voorwaarde van de ‘enige en eigen’ woning is dus weggevallen. Meer info hierover vindt u op de website van de Vlaamse Gewest.

Hebt u voor uw tweede woning een lening afgesloten vóór 2016? Dan valt uw tweede woning onder het stelsel van het langetermijnsparen, en dat wordt op federaal niveau geregeld. Daarbij geniet u 30% belastingvoordeel op de kapitaalaflossingen van uw lening en de premies van uw schuldsaldoverzekering. Toch wordt dit beperkt tot een maximum van € 2.260 per persoon. A rato van 30% kan dit u dus een fiscaal voordeel bieden van € 678. Bovendien kunt u voor uw tweede woning, als u deze zou verhuren, ook de intresten aftrekken van uw onroerend inkomen.

Maar … Er is wel een keerzijde. U beschikt over één fiscale korf van € 2.280. Als die opgevuld is, bijvoorbeeld door de woonbonus, dan levert de aftrek van de kapitaalaflossingen voor uw tweede woning u geen fiscaal voordeel op. U kunt wel nog de intresten van uw onroerend inkomen (uit de verhuur) aftrekken.

Concreet zal een tweede woning u dus vooral een fiscaal voordeel bieden als uw eerste woning volledig afbetaald is.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , ,