Waarom is een backservice voor uw IPT nog vóór 2018 dubbel interessant?

Als u een individuele pensioentoezegging (IPT) afgesloten hebt, dan kunt u steeds een backservice doen om de eventuele onbenutte fiscale ruimte uit het verleden op te vullen. Die inhaalpremie of backservice is op dit moment een hot item. Waarom dan wel?

Een belangrijk voordeel van zo’n backservice is dat deze integraal van de winst van de vennootschap afgetrokken kan worden. Het is dan ook een interessante manier om geld uit de vennootschap naar de privézijde over te hevelen en om de winst in uw vennootschap te drukken. Voorwaarde is wel dat de 80%-regel nageleefd wordt en dat u een maandelijkse bezoldiging heeft.

Als u een backservice doet, dan wordt daarop mogelijk de zgn. ‘Bijzondere Sociale Zekerheidsbijdrage voor de Aanvullende Pensioenen’ toegepast, alias de Wijninckx-bijdrage. Concreet betaalt uw vennootschap een belasting van 1,5% op stortingen voor het aanvullend pensioen boven € 31.836 (in 2017). De regering-Michel heeft evenwel in haar zomerakkoord aangekondigd dat deze Wijninckx-bijdrage vanaf 2018 zou verdubbelen naar 3%.

Dit maakt een backservice vandaag natuurlijk dubbel zo interessant. Als u nog in 2017 een inhaalpremie betaalt en de grens van € 31.836 aan totaalpremies overschrijdt, dan geniet u nog de lagere taxatie … Tenzij de regering de verhoging alsnog zou doorvoeren met toepassing op de premies van 2017. Voorlopig lijkt het daar niet op, maar het is wachten tot de definitieve Programmawet, die wellicht tijdens de laatste dagen van 2017 in het Staatsblad gepubliceerd zal worden, om volledige zekerheid te hebben.

Hoe dan ook is een backservice op dit moment het overwegen waard, omdat vanaf 2018 ook de vennootschapsbelasting zou verlagen. De backservice die u nog in 2017 stort, levert u een fiscaal voordeel op a rato van de nu nog hogere vennootschapsbelasting.

Bespreek dit zeker met uw boekhouder of makelaar.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , ,