Hoe vult u uw VAPZ in uw belastingaangifte in?

Uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen levert u een fiscaal voordeel op. Maar dan moet u het natuurlijk wel vermelden in uw aangifte.

Waar dat moet, leggen we u hierbij uit.

De exacte rubriek waarin u uw VAPZ moet invullen, hangt af van uw beroepsactiviteit:

  • VAK XIX Baten van vrije beroepen: code 1656/2656 (M/V): sociale bijdragen
  • VAK XVIII Winst handelsactiviteit: code 1606/2606 (M/V): beroepskosten
  • VAK XVII Bedrijfsleiders: code 1405/2405 (M/V): persoonlijke sociale bijdragen
  • VAK XXI Bezoldigingen meewerkende echtgenoten: code 1451/2451 (M/V): sociale bijdragen

Hoeveel kunt u sparen?

  • een gewoon VAPZ: uw maximale premie komt overeen met 8,17% van uw nettoberoepsinkomen, met een plafond van € 3.127,24 (aanslagjaar 2018). U bouwt zo een aanvullend pensioen op.
  • een sociaal VAPZ: uw maximale premie komt overeen met 9,40% van uw nettoberoepsinkomen, met een plafond van € 3.598.05 (aanslagjaar 2018).  U bouwt niet alleen een aanvullend pensioen op, maar geniet ook een aantal extra dekkingen, zoals een waarborg Arbeidsongeschiktheid en een overlijdensdekking. Doordat u een hogere premie kunt storten, stijgt ook uw potentieel voordeel inzake belastingen en sociale bijdragen.

Hoeveel bedraagt uw fiscaal voordeel?

U kunt uw VAPZ-premie aftrekken als beroepskosten en geniet zo een fiscaal voordeel tegen het marginale tarief! Door de aftrek daalt uw belastbaar inkomen en zult u dus ook minder sociale bijdragen moeten betalen.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , , ,