Hoeveel belastingen betaalt u op een tak 21-levensverzekering?

Wanneer u investeert in een tak 21-levensverzekering, dan passeert ook vadertje Staat langs de kassa. Of wat had u gedacht? Maar hoeveel belastingen betaalt u precies op een tak 21-polis? En er is ook goed nieuws: u kunt een fiscaal voordeel genieten via tak 21 via het pensioensparen of het langetermijnsparen. Hoe de fiscaliteit er precies uitziet, goten we in een overzicht.

Wat de belastingen aangaat, maken we een onderscheid tussen taksen op de premie en taksen op het bijeengespaarde kapitaal.

Premietaks
Op elke premie die u in een tak 21-polis stort, betaalt u 2% premietaks. Op pensioenspaarverzekeringen betaalt u geen premietaks.

Kapitaal
Roerende voorheffing
Loopt uw polis minder dan acht jaar of vraagt u uw geld op vooraleer er acht jaar verstreken is, dan bent u roerende voorheffing verschuldigd. Die bedraagt 30% op een fictief rendement van 4,75%. Ook als uw reëel rendement geen 4,75% bedraagt …

Loopt uw polis langer dan acht jaar en laat u het geld onaangeroerd in die periode, dan valt de roerende voorheffing weg. Ook als uw polis voorziet in een overlijdensdekking van minstens 130% van het geïnvesteerde bedrag is er geen roerende voorheffing verschuldigd.

Taks op het langetermijnsparen
Op uw 60ste verjaardag wordt er een ‘anticipatieve heffing’ (ook wel ‘taks op het langetermijnsparen’ genoemd) toegepast op het spaartegoed van uw contract. Heb je pensioensparen onderschreven na 1 januari 2015, dan betaal je een heffing van 8%. Heb je pensioensparen afgesloten vóór 1 januari 2015? Dan betaal je gedurende 5 jaar (2015-2019) een extra heffing van 1%, tenzij je al een anticipatieve taks hebt betaald op je 60ste verjaardag of op de 10e verjaardag van je contract. Op je 60ste betaal je dan 8% anticipatieve heffing, maar worden de eerder betaalde taksen (5 x 1%) hiervan afgetrokken.

Op de winstdeelname betaalt u geen belasting. Deze taks op het langetermijnsparen is trouwens bevrijdend. Er worden nadien geen belastingen meer geheven. U kunt na de anticipatieve heffing nog wel fiscaal voordeel blijven genieten.

Ter info: als u de polis pas onderschreven hebt na uw 55ste, dan volgt de anticipatieve heffing op de tiende verjaardag van uw contract, en dus niet op uw 60ste.

Afkoop
Koopt u de polis af vóór uw 60ste, dan betaalt u uitstapkosten en 33% belastingen (+ gemeentebelasting). Dit is dus niet aangewezen! Als u dringend geld nodig hebt, kunt u mogelijk ook een voorschot opvragen van uw polis. Dat komt voordeliger uit dan een afkoop.

Overlijden
Overlijdt u vóór uw 60ste, dan betaalt de begunstigde 10% belastingen (+ gemeentebelasting) op het uitgekeerde kapitaal (voor de stortingen na 1993).

Geen fiscaal voordeel, geen taxatie!
Als u uw levensverzekering nooit aangegeven hebt, en u dus ook nooit fiscaal voordeel genoten hebt op de premies, dan valt deze anticipatieve heffing weg. Opgelet, als u slechts eenmaal fiscaal voordeel gekregen hebt, dan zal u de taks op het langetermijnsparen toch moeten betalen.

Fiscaal voordeel
Gelukkig moet u niet alleen belastingen betalen op een tak 21-polis, u kunt er ook belastingen mee besparen. Zo kunt u in 2018 (aanslagjaar 2019) een fiscaal voordeel genieten van 30% op een premie van maximaal € 2.310 (in het kader van het langetermijnsparen). Hoeveel premie u maximaal fiscaal voordelig kunt storten, hangt af van uw belastbaar inkomen. Kiest u voor pensioensparen, dan zijn er twee mogelijke systemen:

  • U stort maximaal € 960, met een fiscaal voordeel van 30%.
  • U stort maximaal € 1.230, waarbij het fiscale voordeel 25% bedraagt.
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , ,