Levert een schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel op in Wallonië of Brussel?

Een schuldsaldoverzekering kan u een fiscale bonus opleveren in Wallonië, maar niet langer in Brussel. We zetten een en ander voor u op een rijtje.

Brussel

Leningen afgesloten in 2015 en 2016

 • Hiervoor kan uw schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel opleveren van 45% in het kader van de woonbonus (enige en eigen woning). Uw fiscale ruimte bedraagt maximaal € 2.400 (basisbedrag voor 2018), te verhogen met € 800 (tijdens de eerste 10 jaar) en € 80 (als u minstens 3 kinderen heeft).

Leningen vanaf 2017

 • De woonbonus is geschrapt en vervangen door een verhoogde vrijstelling van de registratierechten (0-175.000€ geen registratierechten onder voorwaarden). Een schuldsaldoverzekering levert in dit systeem geen fiscaal voordeel meer op.

Wallonië

Voor leningen die afgesloten zijn/worden vanaf 2016 is de woonbonus vervangen door de zgn. chèque-habitat. U kunt dit belastingvoordeel bekomen op voorwaarde dat

 • u vanaf 2016 u een lening (geen herfinanciering) afsluit van minstens 10 jaar.
 • de lening dient om een woning te verwerven, niet om te renoveren.
 • het uw enige en eigen woning is.
 • u volle eigenaar bent (niet enkel naakte eigendom of vruchtgebruik).
 • uw netto belastbaar inkomen ligt lager dan 83.828€ (inkomsten 2018).

Het belastingvoordeel is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal € 1.520 per belastingplichtige per jaar. U hebt in heel uw leven maximaal recht op 20 wooncheques.

 • Ligt uw netto belastbaar inkomen lager dan € 21.733, dan bedraagt de belastingvermindering € 1.520.
 • Ligt uw netto belastbaar inkomen tussen € 21.733 en € 83.828, dan wordt het belastingvoordeel berekend aan de hand van een specifieke formule.
  1.520 – ((Netto belastbaar inkomen – 21.733) x 1,275%) = uw belastingvoordeel
  Bijvoorbeeld:
  Jan heeft een netto belastbaar inkomen van € 26.000.
  1.520 – ((26.000 – 21.733) x 1,275%) = uw belastingvoordeel
  1.520 – 54,40 = 1.465,60
 • Is uw netto belastbaar inkomen hoger dan € 83.828, dan geniet u geen fiscaal voordeel.

Verder krijgt u forfaitair een bedrag van € 125 per kind ten laste. Ook dit geldt niet voor wie een hoger netto belastbaar inkomen heeft dan € 83.828.

Belangrijk is dat het bedrag van de wooncheque beperkt wordt tot de som van het tijdens het betrokken jaar betaalde intresten en kapitaalsaflossingen van de lening en premies voor de schuldsaldoverzekering. Hier speelt dus uw mogelijk fiscaal voordeel.

Ook wordt het bedrag van de wooncheques na 10 jaar gehalveerd. Niet onbelangrijk natuurlijk.

 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook

, , , , , , , , ,