Warren Buffett achterna

Warren Buffett begon op zijn elfde te sparen en heeft intussen een fortuin bij elkaar. Zijn geheim? Een combinatie van samengestelde interest en veel geduld.

De kracht van kapitalisatie

Eerst even verduidelijken met een voorbeeld wat compound interest of samengestelde interest is. Stel dat er 1000€ op uw rekening staat tegen een samengestelde interest van 2%, dan krijgt u op het einde van het jaar 20€ interest, die niet uitbetaald, maar rechtstreeks aan het kapitaal toegevoegd wordt. Het jaar daarop krijgt u opnieuw 2% interest, maar dit keer op 1020€, vandaar de term ‘samengesteld’. Als u de rente niet opneemt, maar ze op uw spaarrekening laat staan, neemt het rentebedrag dus jaarlijks exponentieel toe omdat u ‘rente op rente’ krijgt. Dit staat in tegenstelling tot de enkelvoudige interest die een lineair verloop kent omdat de ontvangen interest niet bij het spaargeld wordt gevoegd en het bedrag waarop de rente berekend wordt dus steeds hetzelfde blijft.

Niks nieuws onder de zon

Samengestelde interest of ‘rente op rente’ is allesbehalve een nieuwe uitvinding. Zo maakt een inscriptie uit 2402 v.Chr. al melding van de koning van de stad Lagash (in het huidige Irak) die de achterstallige huur van een stuk land met rente berekende. Ook in India en in China blijkt het principe al heel vroeg gekend.

Bij samengestelde interest speelt het vermenigvuldigingseffect een cruciale rol. Een leuke al dan niet echt gebeurde anekdote, die dit duidelijk illustreert is het verhaal van de uitvinder van het schaakspel. Toen hij dit spel als tijdverdrijf voor een Perzische koning bedacht had, wilde deze hem belonen hiervoor. De man vroeg of hij één rijstkorrel kon krijgen voor het eerste vakje op het schaakbord, twee rijstkorrels voor het tweede, vier voor het derde, en zo verder voor alle vakjes. Na een week liet de secretaris van de koning weten er niet in te slagen voldoende rijst te verzamelen om de 64 vakjes van het schaakbord te vullen, omdat het over een gigantisch aantal rijstkorrels ging (18.446.744.073.709.553.615).

Deze video illustreert het verhaal.

Iedereen kan het

Het voordeel is dat sparen met samengestelde rente voor iedereen is weggelegd: u hoeft noch een Wall Street wizard, noch steenrijk te zijn. Laat u echter niet ontmoedigen door een periode van lage interesten. Daarnaast moet u ook een zekere discipline aan de dag leggen om met regelmaat te sparen of beleggen. Enkele euro’s per week lijken misschien niet de moeite, maar kunnen later het verschil maken tussen een zeker financieel comfort of armoede. Kortom, sparen met samengestelde interest vraagt weinig inspanning maar loont wel. Vraag advies aan uw makelaar.

Het nadeel van deze spaarformule is dan weer dat ze erg veel geduld vergt, maar hoe langer u natuurlijk bereid bent te wachten, hoe meer geld u zult krijgen. Zo was Warren Buffett ‘slechts’ 376 miljoen dollar waard op zijn tweeënvijftigste, terwijl dat nu dertig jaar later al 73, 3 miljard is (Bron: Forbes mei 2017).

Verplicht vak op school?

Omdat u best zo vroeg mogelijk begint, is dit systeem een heuse aanrader voor jongeren. Voor hen zou het bovendien nuttig zijn als er op school naast algebra en rekenen een vak financieel inzicht gegeven werd. Zo zouden ze niet alleen logisch leren denken, maar tenminste ook weten hoe ze het grootste rendement kunnen halen uit hun spaargeld.

Om zelf het effect van samengestelde rente te berekenen is er een eenvoudig hulpmiddel : de 72-Regel. Deel het getal 72 door de interestvoet en u weet bij benadering hoeveel jaar het duurt voordat uw kapitaal verdubbelt. Bij een rente van bijvoorbeeld 4% deelt u 72 door 4 , wat dus overeenkomt met 18 jaar en bij 6% is dat 12 jaar. Voor een interest tot 0,5% doet u de berekening best aan de hand van het getal 69 en duurt het 138 jaar eer uw kapitaal verdubbelt (69 gedeeld door 0,5), terwijl het getal 70 het meest geschikt is bij rente tussen 0,5 en 3,5% en maakt dat een rente van 1% een wachttijd van 70 jaar betekent.

Wilt u de eindwaarde van uw kapitaal heel precies berekenen, dan lukt dit met de volgende formule: E = K x (1+i) n waarbij E de eindwaarde is, K het Kapitaal, I het interestpercentage gedeeld door 100 (4% = 0,04) en n de periode. Bij 4% verdubbelt bijvoorbeeld 100€ na 18 jaar tot 202€, namelijk 100€ x 1,0418. U heeft geen zin in al dat rekenwerk?  Klik dan hier voor onze gebruiksvriendelijke simulator.

Praktisch

Heeft u interesse in een spaarproduct met samengestelde rente, dan is een levensverzekering tak 23 misschien iets voor u? Voor meer informatie en deskundig advies hierover kan u steeds terecht bij uw makelaar.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , ,