Wat verandert er voor u als zelfstandige ondernemer?

De Programmawet, die op 29 december 2017 in het Staatsblad gepubliceerd werd, brengt weer heel wat nieuwigheden mee op fiscaal en financieel vlak. Aan welke veranderingen mag u zich vanaf 2018 verwachten?

Hervorming van de vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting dalen. Dat is het geval voor alle ondernemingen. De aanpassing verloopt in twee fasen:

Vanaf aanslagjaar 2019 (voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018)

Het basistarief in de vennootschapsbelasting verlaagt van 33,99% naar 29,58%. De aanvullende crisisbijdrage (die in deze percentages opgenomen is), daalt van 3% tot 2%.

Voor kmo’s geldt er een tarief van 20% op de eerste winstschijf van € 100.000. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het bedrijf wel een minimale bedrijfsleidersbezoldiging uitkeren van € 45.000. Deze voorwaarde geldt niet

    • als de belastbare winst van het bedrijf lager ligt dan € 45.000. In dit geval moet de minimumbezoldiging minstens gelijk zijn aan de helft van het belastbare resultaat (vóór uitkering van de bezoldiging).
      • Voorbeeld: Een bedrijf heeft een belastbaar resultaat van € 30.000 en keert de bedrijfsleider een bezoldiging uit van € 25.000. Het totale belastbare resultaat is dus € 55.000. De minimumbezoldiging om in aanmerking te komen voor het verlaagde kmo-tarief moet dan € 27.500 bedragen (55.000/2).
    • gedurende de eerste vier belastbare tijdperken na de oprichting

Bedrijven die te weinig bedrijfsleidersbezoldiging storten, krijgen af te rekenen met een bijzondere aanslag van 5,1%. Vanaf aanslagjaar 2021 wordt dit verhoogd tot 10%. De aanslag wordt berekend op het te weinig gestorte deel van de bezoldiging. De aanslag is ook aftrekbaar als beroepskost.

Tot nu toe was het zo dat een bedrijf het ‘verlaagde tarief’ verloor als het meer dan 13% van het gestorte kapitaal aan dividenden uitkeerde. Deze regel geldt voortaan niet meer.

De notionele intrestaftrek wordt niet langer toegekend op basis van het totale eigen vermogen, maar wel op basis van de aangroei ervan.

Het niet-voorafbetalen van de vennootschapsbelasting wordt een pak duurder bestraft.

Vanaf aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2020)

Het basistarief daalt van 29% tot 25%. De crisisbijdrage wordt afgeschaft. Het kmo-tarief van 20% op de eerste winstschijf tot € 100.000 blijft behouden.

Verhoging Wijninckx-bijdrage

De bijzondere socialezekerheidsbijdrage, alias de Wijninckx-bijdrage, verdubbelt van 1,5 naar 3%. Deze bijdrage moet betaald worden op het premiegedeelte voor het aanvullend pensioen van een bedrijfsleider dat hoger ligt dan € 31.836 (bedrag voor 2017).

Na twee weken uitkering voor zieke zelfstandigen

De wachttijd voor een uitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen is teruggebracht van één maand naar twee weken.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , ,