VAPZ versus groepsverzekering voor zelfstandigen

Het grote verschil tussen het VAPZ en de groepsverzekering is dat het eerstgenoemde contract door een natuurlijke persoon, die een zelfstandige activiteit uitoefent, wordt afgesloten. Gevolg: de betalingen worden afgetrokken aan de hoogste schijf van de personenbelasting. Bovendien hoeft u geen taksen te betalen op uw VAPZ-bijdragen. Bij de groepsverzekering liggen de kaarten anders. Deze […]

Lees meer

Schuilt er een ondernemer in u?

Els, 43 jaar, sinds vijf jaar een eigen zaak: “Het is niet eenvoudig om een eigen zaak op te bouwen. Zowel op financieel als op persoonlijk vlak vraagt het veel inspanningen. Het is voor zelfstandige ondernemers dan ook noodzakelijk dat ze vanuit hun privé-kring voldoende ondersteuning krijgen om elke keer opnieuw weer door te gaan.” […]

Lees meer

Naar een beter ondernemersklimaat?

Het ondernemingsklimaat in België zet niet aan tot ondernemen. Dat zeggen bijna 70 procent van de deelnemers aan de grote ondernemersenquête van Delta Lloyd en (XGM). Een gevolg daarvan is volgens hen dat ons land té weinig zelfstandige ondernemingen telt: “Het is eenvoudigweg niet aanlokkelijk om een onderneming op te starten in een land waar […]

Lees meer

Enkele financiële links

Federale overheidHet Kenniscentrum voor Financiering van KMO bundelt de expertise en optimaliseert de toegang tot de informatie over de KMO-financiering:http://www.kefik.be/Praktische Gids voor de Oprichting en de Ontwikkeling van de Onderneming:http://www.newbusiness.be/FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie:http://mineco.fgov.be/FOD Financiën, directe belastingen, Douane en Accijnzen, BTW, Registratie en Domeinen: http://minfin.fgov.be/Fiscale gegevensbank van de FOD FINANCIEN: http://www.fisconet.fgov.be/Vlaanderenhttp://www.vlaanderen.be/ondernemen/Vlaams agentschap ondernemen: http://www.vlao.be/BrusselGewestelijke […]

Lees meer