Zelfstandigen werken gemiddeld 7 jaar langer

Uit het artikel Wie wil langer werken’ blijkt dat 55 procent van de zelfstandigen bereid is om tot zijn 65 of langer door te gaan met werken. Bedienden en arbeiders zijn hiertoe een pak minder bereid. Dat zelfstandigen ook in realiteit langer doorgaan met werken, blijkt uit een recente studie van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid […]

Lees meer

Wat doen werkgevers voor hun oudere werknemers? (zilvervloot 3)

Wat is een oudere werknemer? Volgens de ondervraagde werkgevers uit het onderzoek van het Flanders District of Creativity is dit een werknemer tussen de 50 en de 55. Wat vinden zij positief of negatief aan deze werknemers? Positief: ze hebben meer kennis en expertise. Negatief: ze werken trager en hebben nog maar weinig ambitie.Hoewel de […]

Lees meer

Willen oudere werknemers niet langer werken? (zilvervloot, 2)

“Oudere werknemers willen simpelweg niet langer werken”, luidt het steeds vaker. Uiteraard is dit een al te eenzijdige visie op de problematiek van de lage participatiegraad bij ouderen. De recente studie van het Flanders District of Creativity ging op zoek naar de persoonlijke factoren die spelen bij de beslissing tot uittreding. Zo blijkt dat werknemers […]

Lees meer

Wat met de zilvervloot? (1)

In het interview van (XGM) met Jozef Pacolet, stelt de professor dat de werkelijke pensioenleeftijd omhoog moet. Weg met het brugpensioen, langer werken is de boodschap. Dat dit echter gemakkelijker gezegd is dan gedaan, blijkt uit een recente studie van het Flanders District of Creativity: heel wat werkgevers zijn 50-plussers liever kwijt dan rijk, ze […]

Lees meer

Notionele intrestaftrek

Wat is de notionele intrestaftrek?Met de invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal, de zogenaamde notionele intrestaftrek, biedt een investering met eigen vermogen hetzelfde voordeel als een investering met vreemd vermogen. De maatregel biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbaar inkomen te verminderen met een fictieve intrest op het eigen vermogen. Op die manier worden bedrijven gestimuleerd […]

Lees meer

Interview: Meer 45-plussers aangeworven (slot)

Tijdens de eerste helft van 2006 was er een lichte stijging van het aantal aangeworven 45-plussers. Dat bleek uit onderzoek van professor Luc Sels in opdracht van Acerta: “De situatie voor 45-plussers is dus zeker niet hopeloos, maar dit percentage is nog veel te laag om de grote problematiek van de ouderenwerkloosheid op te lossen.” […]

Lees meer

Interview: Meer 45-plussers aangeworven (2)

Tijdens de eerste helft van 2006 was er een lichte stijging van het aantal aangeworven 45-plussers. Dat bleek uit onderzoek van professor Luc Sels in opdracht van Acerta: “De situatie voor 45-plussers is dus zeker niet hopeloos, maar dit percentage is nog veel te laag om de grote problematiek van de ouderenwerkloosheid op te lossen.” […]

Lees meer

Interview: Meer 45-plussers aangeworven (1)

Tijdens de eerste helft van 2006 was er een lichte stijging van het aantal aangeworven 45-plussers. Dat bleek uit onderzoek van professor Luc Sels in opdracht van Acerta: “De situatie voor 45-plussers is dus zeker niet hopeloos, maar dit percentage is nog veel te laag om de grote problematiek van de ouderenwerkloosheid op te lossen.” […]

Lees meer

Starten met een eigen zaak: minder moeilijk dan u denkt

Allereerst is het belangrijk dat u kan aantonen dat u voldoende kennis hebt van bedrijfsbeheer. Dit kan op twee manieren gebeuren. Ten eerste door middel van diploma’s. Een certificaat bedrijfsbeheer is hiervoor echter geen absolute vereiste: het voorleggen van een diploma van het hoger onderwijs volstaat reeds. Ten tweede kan u uw kennis van bedrijfsbeheer […]

Lees meer

Stoppen op 55: welke zijn de gevolgen? (deel 2)

Voor wie op 55 stopt met werken, dreigt nu en later minder welvaart. Dat is een belangrijke conclusie uit het onderzoek van professor Jozef Pacolet. Ook zullen deze vroeg-inactieven minder kunnen consumeren dan hun generatiegenoten die tot hun 65 doorgaan met werken.Vroegere generaties slaagden er via een sobere levensstijl in om zelfs na hun pensionering […]

Lees meer