Sociale bescherming voor zelfstandigen: noodzaak of rem?

Ondernemers aan het woordKrijgen zelfstandigen onvoldoende sociale bescherming? Heel wat ondernemers uit de grote ondernemersenquête vinden van wel. Anderen vinden dan weer dat zelfstandigen niet téveel beschermd mogen worden: dat zou immers de drive wegnemen om er 100% voor te gaan. Uit de enquête blijkt dat nogal wat ondernemers vinden dat de drempel naar een […]

Lees meer

Waarvan liggen ondernemers wakker?

Vele zelfstandige ondernemers geven de uitdaging van het ondernemerschap aan als een van de belangrijkste drijfveren om een eigen zaak te starten. “De uitdaging aangaan en daar honderd pour cent voor gaan: dat is een fantastisch gevoel. Ik heb tijdens mijn korte periode als zelfstandige al meer waardering gekregen dan tijdens de twaalf jaar dat […]

Lees meer

Wie wil langer werken?

Gaat u langer werken? De meerderheid van de Belgen is dat alvast niet van plan, zelfs niet als de wettelijke pensioenen van de toekomstige generaties ervan afhangen. Dat blijkt uit een onderzoek van marketingbureau (XGM) voor Delta Lloyd Life. Opvallend is bovendien dat hierbij geen groot verschil kan worden vastgesteld tussen de hogere en lagere […]

Lees meer

Lezersvraag: kapitaalsgarantie

We kregen onlangs van een lezer de volgende vraag : “Banken brengen regelmatig nieuwe fixfondsen op de markt met 100% kapitaalsgarantie na de looptijd. Hoe zorgen zij voor deze garantie?“Ludovic Ioos antwoordt: Om 100% van het kapitaal te garanderen, investeren banken ‘een deel’ vanhet geld dat in het fonds gestort is in obligaties waarvan de […]

Lees meer

VAPZ versus groepsverzekering voor zelfstandigen

Het grote verschil tussen het VAPZ en de groepsverzekering is dat het eerstgenoemde contract door een natuurlijke persoon, die een zelfstandige activiteit uitoefent, wordt afgesloten. Gevolg: de betalingen worden afgetrokken aan de hoogste schijf van de personenbelasting. Bovendien hoeft u geen taksen te betalen op uw VAPZ-bijdragen. Bij de groepsverzekering liggen de kaarten anders. Deze […]

Lees meer

Schuilt er een ondernemer in u?

Els, 43 jaar, sinds vijf jaar een eigen zaak: “Het is niet eenvoudig om een eigen zaak op te bouwen. Zowel op financieel als op persoonlijk vlak vraagt het veel inspanningen. Het is voor zelfstandige ondernemers dan ook noodzakelijk dat ze vanuit hun privé-kring voldoende ondersteuning krijgen om elke keer opnieuw weer door te gaan.” […]

Lees meer

Naar een beter ondernemersklimaat?

Het ondernemingsklimaat in België zet niet aan tot ondernemen. Dat zeggen bijna 70 procent van de deelnemers aan de grote ondernemersenquête van Delta Lloyd en (XGM). Een gevolg daarvan is volgens hen dat ons land té weinig zelfstandige ondernemingen telt: “Het is eenvoudigweg niet aanlokkelijk om een onderneming op te starten in een land waar […]

Lees meer

Enkele financiële links

Federale overheidHet Kenniscentrum voor Financiering van KMO bundelt de expertise en optimaliseert de toegang tot de informatie over de KMO-financiering:http://www.kefik.be/Praktische Gids voor de Oprichting en de Ontwikkeling van de Onderneming:http://www.newbusiness.be/FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie:http://mineco.fgov.be/FOD Financiën, directe belastingen, Douane en Accijnzen, BTW, Registratie en Domeinen: http://minfin.fgov.be/Fiscale gegevensbank van de FOD FINANCIEN: http://www.fisconet.fgov.be/Vlaanderenhttp://www.vlaanderen.be/ondernemen/Vlaams agentschap ondernemen: http://www.vlao.be/BrusselGewestelijke […]

Lees meer