Simulator Pensioensparen

Meer informatie over Pensioensparen.

 

Berekeningswijze en gebruiksvoorwaarden

De rekenmodule pensioensparen laat u toe het eindkapitaal en het fiscaal voordeel te berekenen dat u geniet tijdens de volledige periode waarin wordt gespaard. De berekening in deze module houdt rekening met een fiscaal voordeel van 30% dat van toepassing is vanaf 2013. Indien dit percentage zou veranderen gedurende de komende jaren, zal het resultaat van de huidige berekening worden beïnvloed door deze wijzigingen. Het rendement houdt rekening met het fiscaal voordeel en de verworven intresten. De berekening houdt geen rekening met de belasting van het kapitaal in het jaar waarin u 60 wordt,  of op het tijdstip dat het kapitaal wordt opgevraagd. In de berekeningen werd geen rekening gehouden met de jaarlijkse beheerskosten,  noch met een eventueel bijkomende bonus.

De gebruiksvoorwaarden van deze rekenmodule kunt u hier lezen.