Simulator VAPZ

Meer informatie over VAPZ.

Berekeningswijze en gebruiksvoorwaarden

De rekenmodule VAPZ laat u toe het eindkapitaal en het fiscaal en sociaal voordeel te berekenen dat u geniet tijdens de volledige periode waarin wordt gespaard. De jaarlijkse maximale bijdrage VAPZ is begrensd op € 3.060,07 (2016). Het VAPZ-kapitaal (bijdragen + interesten) wordt berekend op basis van een gewoon VAPZ voor een zelfstandige in hoofdberoep, meer dan drie jaar actief en die dit effectief blijft tot 65 jaar. We hielden rekening met 2% instapkosten, 0,05% beheerskosten en 0% intrestvoet (= netto kapitaalsgarantie). Indien deze percentages en bedragen zouden veranderen gedurende de komende jaren, zal het resultaat van de huidige berekening worden beïnvloed door deze wijzigingen.

De gebruiksvoorwaarden van deze rekenmodule kunt u hier lezen.