Tag Archives | Arbeidsongeschiktheid

Vroeger op pensioen door ziekte

Met ouder worden kan het gebeuren dat de gezondheid niet even goed blijft. Wat is er voorzien als iemand de pensioengerechtigde leeftijd nadert en plots zwaar en langdurig ziek wordt? Welke gevolgen heeft dit voor het pensioen?  Bestaat de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan om medische redenen?  Zo ja, voor wie, en onder […]

Lees meer

Hoe beschermt u zich als zelfstandige tegen ziekte, ongevallen en overlijden?

Als zelfstandige staat u er alleen voor wanneer het even tegenzit … Dat is een cliché, maar zoals elke gemeenplaats zit er wel wat waarheid in. Ook al worden er inspanningen geleverd om het sociale statuut van zelfstandigen op te waarderen, toch doet u er goed aan om de nodige voorzorgen te nemen. Zo kunt u […]

Lees meer

Bescherming van je gezinsinkomen is geen luxe!

Je vindt het vanzelfsprekend een verzekering te nemen voor je kostbare goederen, zoals je auto of je huis. Maar zou je niet beter ook een verzekering nemen voor je meest waardevolle bezit? Je vraagt je misschien af wat er waardevoller is dan je auto of je huis? Het is nochtans eenvoudig: het is datgene dat […]

Lees meer

Een schuldsaldoverzekering beschermt wel bij overlijden, maar niet altijd bij invaliditeit of ziekte.

Als u een hypotheeklening afsluit, neemt u best ook een schuldsaldoverzekering. Die zorgt ervoor dat uw nabestaanden financieel beschermd worden als u plots zou overlijden. De verzekeringsmaatschappij neemt dan immers (een gedeelte van) de resterende leninglast over. Maar wat als u arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval? Een plots overlijden zorgt niet alleen voor […]

Lees meer

Langdurig ziek! Welke invloed op je pensioen?

Je valt ziek, ja, je blijft zelfs lang ziek. Welke invloed heeft dit op je pensioen? Invloed op je wettelijk pensioen Langdurig ziek worden is natuurlijk op zich al een beproeving. Voor één ding hoef je je in dat geval echter geen zorgen te maken: je pensioen. Inderdaad, periodes van langdurige arbeidsongeschiktheid (d.i. de overkoepelende […]

Lees meer

Arbeidsongeschikt? Uzelf overkomt het toch nooit …

Geen enkele zelfstandige verwacht dat hij of zij op korte termijn voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt door een ongeval of ziekte. Toch tonen de cijfers aan dat het risico allerminst hypothetisch is. U doet er dan ook goed aan om uzelf en uw nabestaanden financieel te beschermen via verzekeringsoplossingen! In de voorbije vijf jaar is […]

Lees meer

Wat houden de invaliditeitswaarborgen in bij een beleggingsverzekering?

Als u investeert in een tak 23-beleggingsverzekering (rendement gelinkt aan onderliggende fondsen), dan bestaat de kans dat uw belangrijkste oogmerk erin bestaat een mooi rendement te boeken met uw belegging. Dit neemt niet weg dat het ook om een ‘verzekering’ gaat. U hebt de mogelijkheid om een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven die u en/of […]

Lees meer

Welke hoofd- en aanvullende waarborgen biedt een tak 23-levensverzekering?

Bij een tak 23-levensverzekering hangt uw rendement af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. De hoofdwaarborg is dus het beleggen met het oog op de vorming van een kapitaal. Maar het hoeft niet enkel om een belegging te gaan. U kunt via aanvullende waarborgen uzelf en uw gezin extra beschermen. Een tak […]

Lees meer

Individuele pensioentoezegging goed uitgelegd in dit filmpje

Lees meer

Ik heb al een IPT. Wat kan ik nog veranderen?

U hebt al een individuele pensioentoezegging (IPT) afgesloten en bouwt zo via uw vennootschap een aanvullend pensioen op. Kunt u in de loop van het contract nog bepaalde wijzigingen doorvoeren? Premie Uw vennootschap betaalt de premie voor uw IPT. Die premie kan vrij bepaald worden, met respect voor de 80%-regel, op voorwaarde dat u een […]

Lees meer