Tag Archives | Bescherming

Hoe beschermt u zich als zelfstandige tegen ziekte, ongevallen en overlijden?

Als zelfstandige staat u er alleen voor wanneer het even tegenzit … Dat is een cliché, maar zoals elke gemeenplaats zit er wel wat waarheid in. Ook al worden er inspanningen geleverd om het sociale statuut van zelfstandigen op te waarderen, toch doet u er goed aan om de nodige voorzorgen te nemen. Zo kunt u […]

Lees meer

Waar zitten de lacunes in de sociale bescherming van zelfstandigen?

De voorbije jaren werden er al een aantal inspanningen geleverd om het sociale statuut van zelfstandigen op te waarderen en hun sociale bescherming dichterbij het niveau van de werknemers te brengen. Toch heeft een zelfstandige vandaag nog altijd af te rekenen met een aantal pijnpunten inzake sociale bescherming. Wij zetten ze op een rijtje. Pensioen […]

Lees meer

Kunt u uw woning als zelfstandige beschermen tegen schuldeisers?

Jazeker! Sinds enkele jaren is het perfect mogelijk om uw hoofdverblijfplaats af te schermen van potentiële schuldeisers. Gaat uw zaak failliet, dan blijft uw woning gevrijwaard van de schuldeisers. We zetten de precieze modaliteiten voor u op een rijtje. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep kunnen deze bescherming krijgen. Gebruikt u uw woning […]

Lees meer

Is er een overheidsgarantie op een tak 21?

Als u een tak 21-levensverzekering hebt, dan geniet u de bescherming van het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen. Maar wat houdt dit precies in? Stel, u hebt een levensverzekering van het type tak 21 onderschreven bij verzekeraar X. Op een bepaald moment gaat die verzekeringsmaatschappij overkop. Wat gebeurt er dan met uw centen? Bent […]

Lees meer

Waarop hebt u als werknemer recht bij een faillissement?

Uw werkgever gaat op de fles. Het faillissement wordt bekrachtigd door de Rechtbank van Koophandel en verschijnt ook in het Belgisch Staatsblad. De mogelijkheid bestaat dat de curator u tijdelijk in dienst houdt, maar de kans is groter dat u een aangetekende brief ontvangt waarin het stopzetten van uw arbeidsovereenkomst meegedeeld wordt. Wat zijn uw […]

Lees meer

MiFID-richtlijn uitgebreid tot verzekeringen?

Om beleggers beter te beschermen, keurde de Europese Unie in 2007 de MiFID-richtlijn goed. Deze beleggingsrichtlijn is vandaag nog niet van toepassing op verzekeringsproducten, maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Wat is de stand van zaken? Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn uit 2007 die beleggers beter wil beschermen en […]

Lees meer

Hoe is uw geld beschermd in het kader van een levensverzekering?

De bankencrisis heeft ook in ons land heel wat stof doen opwaaien. Plots begon de Belg zich vragen te stellen over de veiligheid van zijn spaarcenten bij een financiële instelling. Daarbij werd het debat opengetrokken tot de verzekeringsmaatschappijen: hoe veilig is uw geld dat u in een levensverzekering geïnvesteerd hebt? Algemeen kunnen we stellen dat […]

Lees meer

Wat betekent de rating van een bank?

U wil weten of uw bank wel in goede financiële gezondheid verkeert? Ga dan even na welke ‘rating’ ze toebedeeld kreeg van kredietbeoordelaars als Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch. Maar let op: een rating is niet zaligmakend, en bovendien staan de grote ratingbureaus de jongste maanden onder felle kritiek. Een ratingbureau screent continu het […]

Lees meer

Wat is een kasbon?

Wie niet graag risico’s neemt met zijn zuurverdiende centen, kan er voor kiezen (een deel van) zijn spaargeld te beleggen in kasbons. Die hebben als voordeel dat je op voorhand weet wat je eraan verdient, maar als nadeel dat je er niet meteen rijk mee zal worden. Een kasbon wordt uitgegeven door een erkende financiële […]

Lees meer

Spaarrekeningen vergelijken : waarop moet men letten ?

Wie een spaarrekening opent of reeds heeft, heeft er alle belang bij alle aspecten ervan te bestuderen, niet alleen om zeker te zijn dat deze rekening hem/haar het meest opbrengt, maar ook om zeker te zijn dat het geld er wel veilig is. Het is een globale berekening waarbij men zich eerst de vraag moet […]

Lees meer