Tag Archives | Bouwen en Verbouwen

Wat verandert er op 1 januari 2013 op het vlak van de energie, de bouw en de gezondheidszorg?

Laten we nu eens bekijken welke veranderingen dit jaar voorzien zijn op het vlak van de energie, de bouw en de gezondheidszorg. De door de regering opgelegde bevriezing van de energieprijzen komt ten einde en enkele energieleveranciers – waaronder de twee grootsten – hebben aangekondigd dat ze vanaf 1 januari hun tarieven zullen verlagen. De […]

Lees meer

Wat op 1 december verandert

Elke maand verandert er wel wat. Zo ook in december. De wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP’s) voor het consumentenkrediet dalen op 1 december 2012. De tarieven voor kredietopeningen, waaronder ook die voor kredietkaarten, evenals de tarieven om onder nul te gaan op zichtrekeningen, dalen met 1,5 %. Voor de overige kredietsoorten dalen de tarieven met […]

Lees meer

Hoe lang blijft een offerte geldig?

Wie grote werken onderneemt, zal wel altijd eerst meerdere offertes laten opstellen, al was het maar om de interessantste prijs te vinden. Weinig ondernemers zullen fouten maken bij het vermelden van de noodzakelijke gegevens: maatschappelijke benaming, adres en handelsregisternummer, datum, juiste beschrijving en aard van de uit te voeren werken of te presteren diensten (het […]

Lees meer

De Brusselse gewestelijke stedenbouwkundige verordening: de werken met bouwvergunning

We hebben reeds gezien welke werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrijgesteld waren van een bouwvergunning. Wij noteren direct dat we het niet zullen hebben over de meldingsplicht. Deze meldingsplicht werd in het Vlaamse en het Waalse gewest ingevoerd in het kader van een vereenvoudiging van de wetgeving. In Brussel is dit echter niet het […]

Lees meer

De Brusselse gewestelijke stedenbouwkundige verordening: de vrijgestelde werken

Wij hebben onlangs de gewestelijke stedenbouwkundige regels in Vlaanderen en Wallonië onderzocht.  Het is nu dus tijd om de situatie in het Brusselse gewest even onder de loep te nemen.  Men zal onmiddellijk merken dat de regels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest iets strenger zijn dan in de twee andere regio’s van het land.  De […]

Lees meer

Vereenvoudiging van de bouwvergunningen in Vlaanderen: de vrijgestelde werken

We zagen dat de wil tot vereenvoudiging van de vergunningsprocedure van de Vlaamse overheid geleid heeft tot tweede besluiten. Het eerste besluit betreft de meldingsplicht, het tweede betreft de vrijgestelde werken. We zagen reeds dat er nu een vrijstelling van een vergunnings- en meldingsplicht bestaat voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m2. Maar […]

Lees meer

Vereenvoudiging van de bouwvergunningen in Vlaanderen: de meldingsplicht en de vrijgestelde werken

Door de regionalisering beginnen de stedenbouwkundige regels tussen de gewesten verschillen te vertonen. We hebben reeds gezien dat, sedert 1 december van verleden jaar, in Vlaanderen voor sommige constructies slechts nog een meldingsplicht vereist wordt, 20 dagen vóór de werken van start gaan. De vrijstelling van een stedenbouwkundige vergunning betekent echter niet dat men gelijk […]

Lees meer

Vereenvoudiging van de bouwvergunningen in Vlaanderen: de meldingsplicht

Dat er in ons land 3 gewesten bestaan, zal wel iedereen gemerkt hebben. Dat mag zeker niet ontsnappen aan wie van plan is werken uit te voeren aan zijn huis. De regionalisering van deze materie heeft tot gevolg gehad dat de stedenbouwkundige regels tussen de gewesten grondig verschillen. Hoewel… Men merkt duidelijke overeenkomsten… en ook […]

Lees meer

Nieuwe (laatste?) verlenging van de “tijdelijke” verlaging van de btw in de bouwsector

Wij hebben reeds gezien dat de tijdelijke daling van de btw van 21 naar 6% in de bouwsector, die normaal eind 2009 ten einde moest komen, tot 31 december 2010 verlengd werd. Velen vroegen zich toen af of deze steunmaatregel voor de bouw nogmaals verlengd kon worden, en de meeste prognoses hieromtrent waren eerder pessimistisch. […]

Lees meer

Btw op bouwgrond aan 21 %

Ten gevolge van de beschikkingen van de programmawet van 23 december 2009 zal de verkoop van nieuwbouwappartementen en -huizen van bouwpromotoren duurder worden.Vanaf 1 januari 2011 zult u zowel op de woning als op de bouwgrond 21 % btw moeten betalen wanneer u een nieuwe woning van een bouwpromotor koopt. Nu moet u op de […]

Lees meer