Tag Archives | Buitenland

Ik werk als grenswerknemer in Nederland, Frankrijk of Luxemburg. Krijg ik dan een Belgisch of een Nederlands/Frans/Luxemburgs pensioen?

We zagen dat vele van onze landgenoten hun Belgisch pensioen in het buitenland genieten. Maar ook het omgekeerde bestaat. Deze landgenoten wonen bij ons, maar ontvangen een pensioen uit het buitenland. In de meeste gevallen gaat het om wat men vroeger “grensarbeiders” noemde, al zijn het lang niet allemaal arbeiders. De term “grenswerknemer” lijkt dus […]

Lees meer

Ik woon in het buitenland en wil er van mijn oude dag genieten. Hoe zit het dan met mijn pensioen?

Vele landgenoten willen van hun pensioen in het buitenland genieten. Sommigen vertrekken naar het buitenland na hun pensioen. We zagen reeds hoe het zit met hun situatie. Nu gaan we zien hoe het zit voor wie reeds in het buitenland verblijft en dan zijn pensioen aanvraagt. Je woont al in het buitenland op het ogenblik […]

Lees meer

Ik ben met pensioen en wil in het buitenland van mijn oude dag genieten. Hoe zit het dan met mijn pensioen?

Velen van onze gepensioneerde medeburgers zouden graag in het buitenland hun pensioen willen genieten. Zij hebben genoeg van het miezerig weer van bij ons! Enkele decennia geleden was dit nog ondenkbaar. Nu verblijven meer dan 40.000 van onze gepensioneerde landgenoten permanent in het buitenland. En elk jaar vertrekken nog meer Belgische pensioengerechtigden naar het buitenland! […]

Lees meer

Is er aangifteplicht van een tak 23-levensverzekering?

Wanneer u een tak 23-levensverzekering onderschrijft, moet u deze dan opnemen in uw belastingaangifte? En maakt het een verschil uit of de polis in België dan wel in het buitenland onderschreven werd? Een levensverzekering van het type tak 23 is in veel gevallen een soort beleggingsverzekering. U investeert een eenmalige of periodieke premie in een […]

Lees meer

Welke overlijdensrisico’s zijn gedekt en welke niet?

Hebt u een overlijdensdekking in uw tak 23-polis onderschreven, check dan zeker in de algemene voorwaarden van uw contract of bepaalde risico’s uitgesloten zijn. We zetten alvast enkele scenario’s op een rijtje. Zelfdoding Bij de meeste maatschappijen is zelfdoding wel degelijk verzekerd, zij het na een wachttijd van één jaar. In het buitenland Het feit […]

Lees meer

Moet u een tak 23-levensverzekering aangeven aan de fiscus?

Een levensverzekering van het type tak 23 is een polis waarvan het rendement afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Moet u dergelijke contracten in uw belastingaangifte opnemen? Dat is mogelijk, maar hangt af van de plaats waar u uw tak 23-verzekering afgesloten hebt. Hebt u een tak 23 onderschreven in België, dan moet u […]

Lees meer

Moet ik een tak 21 in buitenland aangeven?


Wil u een levensverzekering afsluiten, dan kunt u dat zowel in België als in het buitenland doen. Moet u zo’n buitenlandse levensverzekering opnemen in uw belastingaangifte? Dat u al uw buitenlandse rekeningen moest aangeven, dat wist u wellicht al. Sinds 2013 bent u ook verplicht om uw buitenlandse levensverzekeringen te vermelden in uw belastingaangifte. Ook […]

Lees meer

Split salary: wat met groepsverzekering als expat in buitenland

Om bepaalde kader- of directieleden of expats te verlonen, maken multinationals soms gebruik van split-salary-toepassingen. Concreet betekent dit dat het loon van de werknemer vanuit verschillende landen betaald wordt. Maar wat met de groepsverzekering? Geldt de 80%-regel dan nog? En wat als het gaat om expats die voltijds in het buitenland werken en enkel daar […]

Lees meer

Moet u een tak 23-polis aangeven?

Een tak 23-levensverzekering kan u een mooi rendement opleveren. Maar moet u dit ook opnemen in uw aangifte? Het antwoord is verschillend naargelang u de polis in België of in het buitenland onderschreven hebt. Hebt u de polis in België onderschreven, dan moet u deze niet opnemen in uw aangifte. Doe het wel als dit […]

Lees meer

Hoe moet men zijn pensioen aanvragen als werknemer of ambtenaar?

Hoe men zijn pensioen moet aanvragen, hangt in ons land volledig af van het statuut dat men bekleedt. Zoals we gezien hebben, is dit enkel nodig wanneer men met vervroegd pensioen wenst te gaan. Wie op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen wil gaan, moet geen aanvraag indienen, want de Rijksdienst voor Pensioenen […]

Lees meer